Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.        Почетак топлих проба        Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21        Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: 2.2.59 – П2
Предмет јавне набавке: Консултантске услуге у вези са Јавни-приватним партнерством, П2-Консултант – професор корисника
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 19.08.2020
Zahtev-2_2_59-P2
Редни број набавке: 2.2.59 – П1
Предмет јавне набавке: Консултантске услуге у вези са Јавни-приватним партнерством, П1-Консултант – професор универзитета
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 19.08.2020
Zahtev-2_2_59-P1
Редни број набавке: 2.2.43-P2
Предмет јавне набавке: Поштовање прописа из области безбедности и здравља, П2 – Услуге службе медицине рада
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 14.08.2020
Zahtev-2_2_43-P2
Редни број набавке: ЈНДм-51/2020
Предмет јавне набавке: Енергенти за возни парк (дизел, бензин, ТНГ Ауто гас)
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 17.08.2020
p-jndm-51-2020NOVA2kd-jndm-51-2020
kd-jndm-51-2020
NOVAkd-jndm-51-2020
odg1-jndm-51-2020odg2-jndm-51-2020
ProdRoka-jndm-51-2020
odl-jndm-51-2020
Редни број набавке: 2.2.1
Предмет јавне набавке: Контрола техничке исправности УГИ у топланама и котларницама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 14.08.2020
Zahtev-2_2_1
Редни број набавке: 2.2.29
Предмет јавне набавке: Испитивање опреме за рад
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 14.08.2020
Zahtev-2_2_29
Редни број набавке: ЈНДм – 45/2020 – П5
Предмет јавне набавке: Цеви, прирубнице у лукови, П5 – Аксијални компензатори за вреловоде и топловоде
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 25.08.2020
p-jndm-45-2020-P5kd-jndm-45-2020-P5odg2-jndm-45-2020-P5odg1-jndm-45-2020-P5obv-jndm-45-2020-P5odl-jndm-45-2020-P5
Редни број набавке: 2.2.39
Предмет јавне набавке: Контрола детектора и система за детекцију гаса
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 10.08.2020
Zahtev-2_2_39
Редни број набавке: 2.2.43 – П1-пп
Предмет јавне набавке: Поштовање прописа из области безбедности и здравља, П1 – Испитивање отпора изолације-поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 12.08.2020
Zahtev-2_2_43-P1-pp
Редни број набавке: ЈНДм-43/2020 - П2
Предмет јавне набавке: Алати и мерни инструменти, Партија 2 – Мерни инструменти
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 07.08.2020
p-jndm-43-2020-P2NOVAkd-jndm-43-2020-P2
kd-jndm-43-2020-P2
odg1-jndm-43-2020-P2obv-jndm-43-2020-P2
ProdRoka-jndm-43-2020-P2
odl-jndm-43-2020-P2
Редни број набавке: ЈНДм-44-2020
Предмет јавне набавке: АКТУАТОРИ, по партијама, Партија 1 -„Samson“ , Партија 2-„Danfos“ и Партија 3-„Belimo“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 11.08.2020
p-jndm-44-2020kd-jndm-44-2020obv-jndm-44-2020-P2obv-jndm-44-2020-P3obv-jndm-44-2020-P1odl-jndm-44-2020
Редни број набавке: ЈНУм-15/2020 - П1
Предмет јавне набавке: Сервисирање опреме и аутоматике, П1-Сервисирање топлотних подстаница
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 04.08.2020
p-jnum-15-2020-P1kd-jnum-15-2020-P1obv-jnum-15-2020-P1odl-jnum-15-2020-P1
Редни број набавке: ЈНДм-42/2020 - П3
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 06.08.2020
p-jndm-42-2020-P3kd-jndm-42-2020-P3obv-jndm-42-2020-P3odl-jndm-42-2020-P3
Редни број набавке: 2.2.34
Предмет јавне набавке: Чишћење и сервисирање клима уредјаја
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 04.08.2020
Zahtev-2_2_34
Редни број набавке: ЈНДм – 40/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Плочасти измењивачи, П2 – Резервни делови за измењиваче
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 05.07.2020
p-jndm-40-2020-P2kd-jndm-40-2020-P2obv-jndm-40-2020-P2odl-jndm-40-2020-P2
Редни број набавке: ЈНРм-4/2020
Предмет јавне набавке: Изградња димњака топлане „Сомборска“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 31.07.2020
p-jnrm-4-2020kd-jnrm-4-2020obv-jnrm-4-2020odl-jnrm-4-2020
Редни број набавке: 2.2.55-пп
Предмет јавне набавке: Израда РО5 за Топлану „Криви вир“- поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, радови
Рок: 27.07.2020
Zahtev-2_2_55-pp
Редни број набавке: ЈНУм-13/2020
Предмет јавне набавке: Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 27.07.2020
p-jnum-13-2020kd-jnum-13-2020obv-jnum-13-2020
Obv-ZahtevuZaZastituPrava-jnum-13-2020
odl-jnum-13_2020
odl-jnum-13-2020
Редни број набавке: ЈНДм-36/2020 - П2
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 2 – Инсталациони материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 23.07.2020
p-jndm-36-2020-P2kd-jndm-36-2020-P2obv-jndm-36-2020-P2odl-jndm-36-2020-P2
Редни број набавке: 2.2.37
Предмет јавне набавке: Контрола и сервисирање ПП апарата и испитивање инсталације хидрантске мреже
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 17.07.2020
Zahtev-2_2_37
Редни број набавке: ЈНРм-3/2020-П1
Предмет јавне набавке: Шамотирање - Партија 1- Шамотирање котлова
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 17.07.2020
p-jnrm-3-2020-P1kd-jnrm-3-2020-P1obv-jnrm-3-2020-P1odl-jnrm-3-2020
Редни број набавке: ЈНДм-35/2020-П6
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 6 Командно сигналне компоненте
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 16.07.2020
p-jndm-35-2020-P6kd-jndm-35-2020-P6obv-jndm-35-2020-P6odl-jndm-35-2020-P6
Редни број набавке: ЈНРо-2/2020
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција топловода
Врста набавке: Јавна набавка, отворени поступак, радови
Рок: 03.08.2020
p-JNRo-2-2020kd-JNRo-2-2020-P1kd-JNRo-2-2020-P2odg1-JNRo-2-2020obv-JNRo-2-2020-P2obv-JNRo-2-2020-P1odl-JNRo-2-2020
Редни број набавке: ЈНДм-32/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Пумпе – П3 -Циркулационе пумпе ИМП или одговарајуће
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 14.07.2020
p-jndm-32-2020-P3kd-jndm-32-2020-P3odg1-jndm-32-2020-P3obv-jndm-32-2020-P3odl-jndm-32-2020-P3
Редни број набавке: 2.1.4
Предмет јавне набавке: Безазбестне плетенице и безазбестне плоче
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 13.07.2020
Zahtev-2_1_4
item

din.