Прикључење нових објеката        Зелена топлана        Измена режима саобраћаја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 11.02.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 02.02.2021.       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: НБПЗу-2/2021
Предмет јавне набавке: Испитивање отпадних вода
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 22.04.2021
Редни број набавке: Доп-11/2021
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ, Партија 1-Фитинг УГрИ
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 23.04.2021
pc-Dop-11_2021nabavkac-Dop-11_2021
Редни број набавке: Роп-1/2021
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција шахти, Партију 1-Изградња шахти
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Радови
Рок: 21.04.2021
pc-Rop-1_2021nabavkac-Rop-1_2021
Редни број набавке: НБПЗд-6/2021
Предмет јавне набавке: Ауто приколица за транспорт механизације
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 19.04.2021
NBPZd-6_2021
Редни број набавке: НБПЗд-5/2021
Предмет јавне набавке: Самоходна косилица за траву
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 20.04.2021
NBPZd-5_2021
Редни број набавке: 04-13/2
Предмет јавне набавке: Средства и опрема за сузбијање ковида - П2 - Средства за сузбијање Ковида 19
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 16.04.2021
pc-Dop-13_2021nabavkac-Dop-13_2021
Редни број набавке: Доп-12/2021
Предмет јавне набавке: Средства и опрема за сузбијање ковида - П1 - Опрема за сузбијање Ковида
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 16.04.2021
pc-Dop-12_2021nabavkac-Dop-12_2021
Редни број набавке: Уоп-2/2021
Предмет јавне набавке: Сервисирање пумпи и мотора - П1 - Север, Раде Кончар, Електроковина, ИМП
Врста набавке: Отворени поступак, Резервисана Јавна набавка, Услуге
Рок: 15.04.2021
pc-Uop-2_2021nabavkac-Uop-2_2021
Редни број набавке: Доп - 9/2021
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ-П2 - Регулациони балансни вентили
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 13.04.2021
pc-Dop-9_2021nabavkac-Dop-9_2021
Редни број набавке: Доп-5/2021
Предмет јавне набавке: Цеви, прирубнице и лукови
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 14.04.2021
pc-Dop-5_2021nabavkac-Dop-5_2021
Редни број набавке: Доп-4/2021
Предмет јавне набавке: Браварски и пратећи материјал
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 06.04.2021
pc-Dop-4_2021nabavkac-Dop-4_2021obvc-Dop-4_2021Odlc-Dop-4_2021
Редни број набавке: Доп-8/2021
Предмет јавне набавке: Пумпе - П4 - Одмуљне пумпе
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 07.04.2021
pc-Dop-8_2021nabavkac-Dop-8_2021obvc-Dop-8_2021Odlc-Dop-8_2021
Редни број набавке: НБЗу-1/2021
Предмет јавне набавке: Дезинфекција, дезинсекција, ерадикација корова и постављање репелената
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 01.04.2021
NBUz-1_2021
Редни број набавке: Доп-6/2021
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал и опрема
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 05.04.2021
pc-Dop-6_2021nabavkac-Dop-6_2021obvc-Dop-6_2021Odlc-Dop-6_2021
Редни број набавке: Доп-7/2021
Предмет јавне набавке: Арматура, П1-Арматура
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 02.04.2021
pc-Dop-7_2021nabavkac-Dop-7_2021odgc1-Dop-7_2021obvc-Dop-7_2021Odlc-Dop-7_2021
Редни број набавке: Уоп-1/2021
Предмет јавне набавке: Лиценцирање Микрософт софтвера
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 02.04.2021
pc-Uop-1_2021nabavkac-Uop-1_2021Ispravkac-Uop-1_2021obvc-Uop-1_2021Odlc-Uop-1_2021
Редни број набавке: НБЗд-4/2021
Предмет јавне набавке: Рото и оловне пломбе и жица за пломбирање
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 30.03.2021
NBZd-4_2021
Редни број набавке: НБПЗд-2/2021 – П1
Предмет јавне набавке: П1 – Цеваста сунђераста изолација у туби
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 29.03.2021
NBPZd-2_2021-P1
Редни број набавке: НБПЗд-2/2021 – П2
Предмет јавне набавке: П2 – Сунђераста изолација у туби
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 29.03.2021
NBPZd-2_2021-P2
Редни број набавке: Доп-2/2021
Предмет јавне набавке: Браварски и пратећи материјал, Партија 5 - Шрафовска роба
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 01.04.2021
pc-Dop-2_2021nabavkac-Dop-2_2021obvc-Dop-2_2021Odlc-Dop-2_2021
Редни број набавке: Доп-3/2021
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ, Партија 3-Затворене експанзионе посуде
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 30.03.2021
pc-Dop-3_2021nabavkal-Dop-3_2021
Редни број набавке: НБПЗд-1/2021
Предмет јавне набавке: Технички гасови
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 23.03.2021
NBPZd-1_2021
Редни број набавке: Доп-1/2021
Предмет јавне набавке: Браварски и пратећи материјал, Партија 3-Брусни материјал
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 24.03.2021
Ispravka1-pc-Dop-1_2021
pc-Dop-1_2021
nabavkac-Dop-1_2021obvc-Dop-1_2021Odlc-Dop-1_2020
Редни број набавке: НМВу-28/2020
Предмет јавне набавке: Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и постављање разних репелената – поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 28.01.2021
NMVu-28_2020
Редни број набавке: НМВу-26/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Услуге за потребе производње – П2 – Годишњи сервис горионика у котларницама „Ратко Јовић“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 26.01.2021
NMVu-26_2020-P2
item

din.