Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 18.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 3.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 31.01.2019.       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 24.09.2019

Функционалне пробе система даљинског грејања

У оквиру завршних припрема пред грејну сезону, која званично почиње 15. октобра, а према важећој Одлуци о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом Града Ниша, ЈКП „Градска топлана” Ниш ће обављати функционалне пробе система даљинског грејања почев од уторка 1. октобра.

Функционалне пробе подразумевају проверу рада система унутрашњих грејних инсталација, топлана и котларница, чиме се упоредно проверава функционалност топловодне мреже, топлотних подстаница и грејних инсталација. Ове пробе имају за циљ што бољу припремљеност за предстојећу грејну сезону.

Наглашавамо, функционалне пробе не подразумевају почетак грејне сезоне. ЈКП ”Градска топлана” Ниш апелује на кориснике да не упућују рекламације Служби за пријем рекламација, уколико им радијатори нису топли, јер се под функционалним пробама подразумева провера рада система у хладно – динамичном режиму, а не у режиму загревања стамбеног и пословног простора.

ЈКП „Градска топлана“ ће накнадно доставити план и распоред топлих проба по топлотним изворима у зависности од спољних температура.

item

din.