close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: 2.1.19
Предмет јавне набавке: Реконструкција и изградња пењалица у шахтама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, доб
Рок: 13.01.2020
Zahtev-2_1_19
Редни број набавке: 2.1.13
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знаци
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 14.01.2020
Zahtev-2_1_13
Редни број набавке: ЈНУм-26/2019 – П1-pp2
Предмет јавне набавке: Поступање са отпадом, Партија 1 – Одвоз отпада изолационог материјала - поновљени поступак 2
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 15.01.2020
p-jnum-26-2019-P1-pp2kd-jnum-26-2019-P1-pp2obv-jnum-26-2019-P1-pp2odl-jnum-26-2019-P1-pp
Редни број набавке: ЈНДм-50/2019
Предмет јавне набавке: Пнеуматици за нова возила
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 26.12.2019
p-jndm-50-2019kd-jndm-50-2019obv-jndm-50-2019odl-jndm-50-2019
Редни број набавке: 2.2.50-п2
Предмет јавне набавке: Испуњење прописа из области заштите од пожара, П2 – Прво контролисање ПП прописа из области заштите од пожара
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 24.12.2019
Zahtev-2_2_50-P2
Редни број набавке: ЈНДм-41/2019
Предмет јавне набавке: Набавка терeтног возила, путем финансијског лизинга
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 17.01.2020
p-jndm-41-2019NOVA3kd-jndm-41-2019
kd-jndm-41-2019
NOVAkd-jndm-41-2019
NOVA2kd-jndm-41-2019
odg1-jndm-41-2019odg2-jndm-41-2019odg3-jndm-41-2019obv-jndm-41-2019
ProdRoka-jndm-41-2019
ProdRoka2-jndm-41-2019
odl-jndm-41-2019
Редни број набавке: ЈНДм-48/2019 - П1
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика – П1– „Weishaupt“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 24.12.2019
p-jndm-48-2019-P1kd-jndm-48-2019-P1obv-jndm-48-2019-P1odl-jndm-48-2019-P1
Редни број набавке: 2.2.14 – П2
Предмет јавне набавке: Услуга прегледа и испитивања опреме под притиском
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 16.12.2019
Zahtev-2_2_14-P2
Редни број набавке: 2.2.30-пп
Предмет јавне набавке: Анализа квалитета бунарске воде на бунару Б-1 на топлани „Криви вир“-поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 18.12.2019
Zahtev-2_2_30-pp
Редни број набавке: ЈНУм-24/2019 – пп
Предмет јавне набавке: Одвоз и третман комплетног опасног отпада 100104* из котлова и димњака као продукт сагоревања-поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 18.12.2019
p-jnum-24-2019-ppkd-jnum-24-2019-ppZahtev-2_2_50-P2obv-jnum-24-2019odl-jnum-24-2019
Редни број набавке: ЈНДм-49/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Уље, боје и хемикалије, Партија 1 – Уља, мазива и антифриз
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 23.12.2019
p-jndm-49-2019-P1kd-jndm-49-2019-P1odg1-jndm-49-2019-P1obvOB-jndm-49-2019odlOB-jndm-49-2019-P1
Редни број набавке: 2.2.52-П3
Предмет јавне набавке: Испуњење прописа из области заштите животне средине, П3-Испуњење прописа из области Закона о водама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 18.12.2019
Zahtev-2_2_52-p3
Редни број набавке: ЈНУм-23/2019 - П5
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, (по партијама) Партија 5- Сервисирање горионика „Termoelektro“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 17.12.2019
p-jnum-23-2019-P5kd-jnum-23-2019-P5obvOB-jnum-23-2019-P5odlOB-jnum-23-2019-P5
Редни број набавке: ЈНУм-22/2019 – П4
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионка, Партија 4 – Сервисирање горионика „Weishaupt“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 17.12.2019
p-jnum-22-2019-P4kd-jnum-22-2019-P4obvOB-jnum-22-2019-P4odlOB-jnum-22-2019-P4
Редни број набавке: ЈНУм-21/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Поступање са отпадом, Партија 1 – Одвоз отпада изолационог материјала-поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 10.12.2019
p-jnum-21-2019-P1-ppNOVAkd-jnum-21-2019-P1-pp
kd-jnum-21-2019-P1-pp
odg1-jnum-21-2019-P1-ppodlOB-jnum-21-2019-pp
Редни број набавке: ЈНДм-47/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Алати и мерни инструменти, Партија 1 – Алати
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 06.12.2019
p-jndm-47-2019-P1NOVAkd-jndm-47-2019-P1
kd-jndm-47-2019-P1
obv-jndm-47-2019-P1odl-jndm-47-2019-P1
Редни број набавке: ЈНУм-18/2019
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила по партијама
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 05.12.2019
p-jnmu-18-2019kd-jnmu-18-2019-P1kd-jnmu-18-2019-P2kd-jnmu-18-2019-P3kd-jnmu-18-2019-P4kd-jnmu-18-2019-P5kd-jnmu-18-2019-P8NOVAkd-jnum-18-2019-P7
kd-jnmu-18-2019-P7
odg1-jnum-18-2019-P7obv-jnum-18-2019_P1-P6obv-jnum-18-2019-P8
ProdRoka-jnum-18-2019-Partija7
odl-jnum-18-2019-P1-P5_P8odlOB-jnum-18-2019-P7
Редни број набавке: ЈНДм-46/2019 - П1
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П1 – Акумулатори
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 22.11.2019
p-jndm-46-2019-P1kd-jndm-46-2019-P1obv-jndm-46-2019-P1odl-jndm-46-2019-P1
Редни број набавке: ЈНДм-30/2019
Предмет јавне набавке: Опрема за детекцију цурења
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 22.11.2019
p-jndm-30-2019kd-jndm-30-2019obv-jndm-30-2019odl-jndm-30-2019
Редни број набавке: ЈНДм – 45/2019 – П3
Предмет јавне набавке: Цеви, прирубнице и лукови, П3 - Бакарне топловодне цеви са заптивним материјалом
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра, ради закључења оквирног споразума
Рок: 14.11.2019
p-jndm-45-2019-P3kd-jndm-45-2019-P3odl-jndm-45-2019-P3
Редни број набавке: ЈНУм-20/2019
Предмет јавне набавке: Одвоз и третман комплетног опасног отпада 100104* из котлова и димњака као продукт сагоревања
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 12.11.2019
p-jnum-20-2019kd-jnum-20-2019
Редни број набавке: 2.1.25
Предмет јавне набавке: Опремање просторије за даљинско праћење подстаница
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 06.11.2019
Zahtev-2_1_25
Редни број набавке: 2.1.23
Предмет јавне набавке: Рачунaри, компоненте и периферије
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 06.11.2019
Zahtev-2_1_23Izvestaj-2_1_23
Редни број набавке: ЈНДм-44/2019 – П4 – пп
Предмет јавне набавке: Oпрема за запослене, П4 – Унифора за службу обезбеђења - поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 12.11.2019
p-jndm-44-2019-P4-ppkd-jndm-44-2019-P4-ppobv-jndm-44-2019-P4-ppodl-jndm-44-2019-P4-pp
Редни број набавке: ЈНДм-43/2019 – П2
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика – П2 – „Saacke“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 08.11.2019
p-jndm-43-2019-P2kd-jndm-43-2019-P2obv-jndm-43-2019-P2odl-jndm-43-2019-P2
item

din.