Захтев за издавање потврде потребне за пријаву на конкурс за субвенције за замену ложишта        Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНДм – 42/2019
Предмет јавне набавке: Опрема за запослене, Партија 1 – Заштитна радна одела и Партија 2 – Заштитна обућа
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 07.11.2019
p-jndm-42-2019kd-jndm-42-2019odg1-jndm-42-2019odg2-jndm-42-2019obv-jndm-42-2019odl-jndm-42-2019
Редни број набавке: ЈНРм-9/2019
Предмет јавне набавке: Радови према пројекту електричних инсталација стабилног система за дојаву пожара ЈКП „Градска топлана“ Ниш, котларница „Криви вир“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 01.11.2019
p-jnrm-9-2019kd-jnrm-9-2019obv-jnrm-9-2019odl-jnrm-9-2019
Редни број набавке: ЈНРм-10/2019
Предмет јавне набавке: Извођење радова на основу пројекта за изградњу сепаратора: П1- Извођење радова – локација „Криви вир“ и П2 – Извођење радова – локација „Југ“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 05.11.2019
p-jnrm-10-2019NOVAkd-jnrm-10-2019
kd-jnrm-10-2019
obv-jnrm-10-2019
ProdRoka-jnrm-10-2019
odl-jnrm-10-2019
Редни број набавке: ЈНДм-40/2019-П4
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 4 – Електрични грејачи
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 29.10.2019
p-jndm-40-2019-P4kd-jndm-40-2019-P4obv-jndm-40-2019-P4odl-jndm-40-2019-P4
Редни број набавке: ЈНРм-11/2019-П1
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови на објектима Топлане
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 25.10.2019
p-jnrm-11-2019-P1kd-jnrm-11-2019-P1obv-jnrm-11-2019-P1odl-jnrm-11-2019-P1
Редни број набавке: ЈНУм-19/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П1 – „Saаcke“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 24.10.2019
p-jnum-19-2019-P1kd-jnum-19-2019-P1obv-jnum-19-2019-P1odl-jnum-19-2019-P1
Редни број набавке: ЈНУм-18/2019 – П6
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила (по партијама), Партија 6 – Сервисирање возила „JCB“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 21.10.2019
p-jnum-18-2019-P6kd-jnum-18-2019-P6obv-jnum-18-2019-P6odl-jnum-18-2019-P6
Редни број набавке: 2.1.1
Предмет јавне набавке: Намештај и инвентар
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 18.10.2019
Zahtev-2_1_1izvestaj_2_1_1
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: Финансијске услуге
Врста набавке: набавка на коју се закон не примењује
Рок: 22.10.2019
KratkorocniOverdraftOdluka-KratkorocniOdluka-Overdrafton-jemstvoOdluka4747-2kkZakList01-31082019Odluka4747-2-1overdraftresenje_zakljucciGV
Редни број набавке: 2.2.8-П2
Предмет јавне набавке: П2 – Преглед димњака гасних котларница са издавањем уверења
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 10.10.2019
Zahtev-2_2_8-P2
Редни број набавке: 2.2.37
Предмет јавне набавке: Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и постављање разних репелената
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 07.10.2019
2_2_37-Zahtev
Редни број набавке: ЈНРм-8-2019-П1
Предмет јавне набавке: Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 1 – Радови на санацији димњака на основу извештаја
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 30.09.2019
p-jnrm-8-2019-P1kd-jnrm-8-2019-P1obv-jnrm-8-2019-P1odl-jnrm-8-2019-P1
Редни број набавке: ЈНРо-1/2019
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција топловода, по партијама
Врста набавке: радови, отворени поступак
Рок: 25.10.2019
p-jnro-1-2019NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P1NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P2NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P3NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P4
kd-jnro-1-2019-P1
kd-jnro-1-2019-P2
kd-jnro-1-2019-P3
kd-jnro-1-2019-P4
NOVAkd-JNRo-1-2019-P1
NOVAkd-JNRo-1-2019-P2
NOVAkd-JNRo-1-2019-P3
NOVAkd-JNRo-1-2019-P4
odg1-JNRo-1-2019odg2-JNRo-1-2019obv-JNRo--1-2019-P3obv-JNRo-1-2019-P4obv-JNRo-1-2019-P1
ProdRoka-JNRo-1-2019
ProdRoka2-JNRo-1-2019
odl-JNRo-1-2019obv-JNRo-1-2019-P2
Редни број набавке: ЈНДм-39/2019 – П4
Предмет јавне набавке: Oпрема за запослене, П4 – Униформа за службу обезбеђења
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 25.09.2019
p-jndm-39-2019-P4kd-jndm-39-2019-P4obvOB-jndm-39-2018-P4odlOB-jndm-39-2019-P4
Редни број набавке: ЈНДм-38/2019 – П2
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал и опрема, П2 – Грађевинска опрема
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 25.09.2019
p-jndm-38-2019-P2kd-jndm-38-2019-P2obv-jndm-38-2019-P2odl-jndm-38-2019_P2
Редни број набавке: 2.2.6
Предмет јавне набавке: Сервисирање ТС „Криви вир“ и „Југ“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 18.09.2019
2_2_6-Zahtev
Редни број набавке: ЈНДо-1/2019
Предмет јавне набавке: Мазут са превозом
Врста набавке: добра, отворени поступак
Рок: 11.09.2019
p-JNDo-1-2019kd-JNDo-1-2019odg1-jndo-1-2019obv-JNDo-1-2019odl-JNDo-1-2019
Редни број набавке: 2.2.3
Предмет јавне набавке: Услуга ревизије финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 12.09.2019
2_2_3-Zahtev
Редни број набавке: 2.2.12
Предмет јавне набавке: Сервисирање мерних уређаја – поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 13.09.2019
2_2_12-Zahtev
Редни број набавке: 2.2.11
Предмет јавне набавке: Сервисирање опреме и аутоматике дизел агрегата – поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 13.09.2019
2_2_11-Zahtev
Редни број набавке: ЈНУм-13/2019
Предмет јавне набавке: Надоградња система за даљински надзор и управљање топлотним изворима и топлотним подстаницама
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 12.09.2019
p-jnum-13-2019kd-jnum-13-2019obv-jnum-13-2019odl-jnum-13-2019
Редни број набавке: ЈНУм-16/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Поступање са отпадом, Партија 1 – Одвоз отпада изолационог материјала
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 11.08.2019
p-jnum-16-2019-P1kd-jnum-16-2019-P1odlOB-jnum-16-2019-P1
Редни број набавке: ЈНРм-6/2019
Предмет јавне набавке: Израда система за пречишћавање, неутрализаију и одвод кондензената насталог у димњаку и димовоном каналу на топлани Криви вир
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 09.09.2019
p-jnrm-6-2019p-jnrm-6-2019obv-jnrm-6-2019odl-jnrm-6-2019
Редни број набавке: ЈНДм – 29/2019
Предмет јавне набавке: Пумпе, Партија 1 – Циркулационе пумпе и П2 – Циркулационе фреквентне пумпе
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 10.09.2019
p-jndm-29-2019kd-jndm-29-2019obv-jndm-29-2019-P2obv-jndm-29-2018-P1odl-jndm-29-2019
Редни број набавке: ЈНУм-14/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Услуге преноса информација, П1 – Мобилна телефонија
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 09.09.2019
p-jnum-14-2019-P1NOVA_3_kd-jnum-14-2019-P1
NOVAkd-jnum-14-2019-P1
NOVA_2_kd-jnum-14-2019-P1
kd-jnum-14-2019-P1
odg1-jnum-14-2019-P1odg2-jnum-14-2019-P1odg3-jnum-14-2019-P1obv-jnum-14-2019-P1
ProdRoka-jnum-14-2019-P1
ProdRoka_2-jnum-14-2019-P1
ProdRoka_3-jnum-14-2019-P1
odl-jnum-14-2019-P1
item

din.