Захтев за издавање потврде потребне за пријаву на конкурс за субвенције за замену ложишта        Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНРм-7/2019 – П4
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 4 – Грађевински радови на санацији јавних површина – поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 06.09.2019
p-jnrm-7-2019-P4-ppkd-jnrm-7-2019-P4-ppobv-jnrm-7-2019-P4odl_IZM_OU-jnrm-7-2019
odl-jnrm-7-2019-P4
Редни број набавке: ЈНРо-2/2019
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција топлотних подстаница (по партијама)
Врста набавке: Oтворени поступак, радови
Рок: 04.10.2019
p-jnro-2-2019-P1_P2NOVAkd-JNRo-2-2019-P2NOVAkd-JNRo-2-2019-P1
kd-jnro-2-2019-P1
kd-jnro-2-2019-P2
odg1-jnro-2-2019-P2obv-JNRo-2-2019-P1obv-JNRo-2-2019-P2
ProdRoka-JNRo-2-2019
odl-JNRo-2-2019
Редни број набавке: ЈНУм-17/2019
Предмет јавне набавке: Мерење емисије загађујућих материја у ваздух са консултантским услугама
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 04.09.2019
p-jnum-17-2019kd-jnum-17-2019obv-jnum-17-2019odl-jnum-17-2019
Редни број набавке: 2.2.46
Предмет јавне набавке: Услуге контроле електричних инсталација, П1 – Периодични преглед исправности паничне расвете и П2 – Испитивање електричних инсталација – поновљени псотупак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 29.08.2019
Zahtev-2_2_46-pp
Редни број набавке: ЈНДм – 35/2019 – П1_П2
Предмет јавне набавке: Резервни делови аутоматике подстаница: П1 – Данфос и П2 – Феникс
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 29.08.2019
p-jndm-35-2019-P1_P2kd-jndm-35-2019-P1_P2obv-jndm-35-2019-P1obv-jndm-35-2019-P2odl-jndm-35-2019-P1_P2
Редни број набавке: ЈНДм – 37/2019 – П7
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 7 – Каблови
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 27.08.2019
p-jndm-37-2019-P7kd-jndm-37-2019-P7obv-jndn-37-2019-P7odl-jndm-37-2019-P7
Редни број набавке: ЈНДм-36/2019
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 26.08.2019
p-jndm-36-2019p-jndm-36-2019obv-jndm-36-2019odl-jndm-36-2019
Редни број набавке: ЈНРм-5/2019 – П3
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 3 – Грађевинско занатски радови у објектима корисника
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 26.08.2019
p-jnrm-5-2019-P3kd-jnrm-5-2019-P3obv-jnrm-5-2019-P3odl-jndm-37-2019-P7
Редни број набавке: 2.1.24
Предмет јавне набавке: Потрошни материјал за штампаче и медијуми за чување података
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 19.08.2019
Zahtev-2_1_24
Редни број набавке: 2.2.11
Предмет јавне набавке: Сервисирање опреме и аутоматике дизел агрегата
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 19.08.2019
Zahtev-2_2_11
Редни број набавке: 2.2.12
Предмет јавне набавке: Сервисирање мерних уређаја
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 19.08.2019
Zahtev-2_2_12
Редни број набавке: ЈНРм-4/2019 – П4
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 4 – Грађевински радови на санацији јавних површина
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 16.08.2019
p-jnrm-4-2019-P4kd-jnrm-4-2019-P4obvOB-jnrm-4-2019-P4odlOB-jnrm-4-2019-P4
Редни број набавке: ЈНДм – 34/2019
Предмет јавне набавке: Актуатори
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 20.08.2019
p-jndm-34-2019kd-jndm-34-2019obv-jndm-34-2019-P2obv-jndm-34-2019-P1obv-jndm-34-2019-P3odl-jndm-34-2019
Редни број набавке: ЈНДм-31/2019 - П2
Предмет јавне набавке: Електроматеријал: П2- Инсталациони материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 15.08.2019
p-jndm-31-2019-P2kd-jndm-31-2019-P2obv-jndm-31-2019-P2odl-jndm-31-2019-P2
Редни број набавке: ЈНДм – 28/2019 – П1 i П6
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 1 – Склопке и биметали и П6 – Командно сигналне компоненте
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 12.08.2019
p-jndm-28-2019-P1P6kd-jndm-28-2019-P1P6obv-jndm-28-2019-P1P6odl-jndm-28-2019-P1P6
Редни број набавке: ЈНУм-15/2019
Предмет јавне набавке: Изоловање машинских инсталација минералном вуном у облози од поцинкованог или алуминијумског лима
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 13.08.2019
p-jnum-15-2019kd-jnum-15-2019obv-jnum-15-2019odl-jnum-15-2019
Редни број набавке: ЈНДм-33/2019 - П2
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П2 – Пнеуматици за аутомобиле,-поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 12.08.2019
p-jndm-33-2019-P2kd-jndm-33-2019-P2obv-jndm-33-2019-P2odl-jndm-33-2019-P2
Редни број набавке: ЈНДм – 27/2019
Предмет јавне набавке: Отворени диктир систем
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 16.08.2019
p-jndm-27-2019NOVAkd-jndm-27-2019
kd-jndm-27-2019
obv-jndm-27-2019
ProdRoka-jndm-27-2019
odl-jndm-27-2019
Редни број набавке: 2.2.35
Предмет јавне набавке: Испуњење услова радне средине у летњем периоду - поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 07.08.2019
Zahtev-2_2_35
Редни број набавке: ЈНДм-32/2019
Предмет јавне набавке: Аутомобили
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 02.08.2019
p-jndm-32-2019kd-jndm-32-2019obv-jndm-32-2019obv-jndm-23-2019
Редни број набавке: ЈНУм-12/2019
Предмет јавне набавке: Израда пројекта провере хидраулике и смањења емисије НОx на котловима у ТО Криви Вир за „ВК1, ВК2 и ВК3“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 30.07.2019
p-jnum-12-2019kd-jnum-12-2019obv-jnum-12-2019odl-jnum-12-2019
Редни број набавке: ЈНДм – 18/2019 - П1
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ, П1 – Фитинг УГрИ
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 29.07.2019
p-jndm-18-2019-P1kd-jndm-18-2019-P1obv-jndm-18-2019-P1odl-jndm-18-2019-P1
Редни број набавке: ЈНРм-3/2019-П3
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 3 – Грађевинско занатски радови у објектима корисника
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 17.07.2019
p-jnrm-3-2019-P3kd-jnrm-3-2019-P3odlOB-jnrm-3-2019-P3odlOB-jnrm-3-2019-P3
Редни број набавке: ЈНУо-1/2019
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања
Врста набавке: Отворени поступак, услуге
Рок: 22.07.2019
p-jnuo-1-2019kd-jnuo-1-2019obv-jnuo-1-2019odl-jnuo-1-2019
Редни број набавке: 2.1.17
Предмет јавне набавке: Клима уређај са уградњом
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 03.07.2019
2_1_17-Zahtev
item

din.