Захтев за издавање потврде потребне за пријаву на конкурс за субвенције за замену ложишта        Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНДм–2/2019 - П3
Предмет јавне набавке: Фитинг УГРИ, Партија 3 – Затворене експанзионе посуде
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра, оквирни споразум
Рок: 20.03.2019
p-jndm-2-2019-P3NOVAkd-jndm-2-2019-P3
kd-jndm-2-2019-P3
odg1-jndm-2-2019-P3obv-jnum-3-2019-P1
ProdRoka-jndm-2-2019-P3
odl-jndm-2-2019-P3
Редни број набавке: ЈНДм–1/2019 - П3
Предмет јавне набавке: Пумпе: Партија 3 – Одмуљне пумпе
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 19.03.2019
p-jndm-1-2019-P3NOVAkd-jndm-1-2019-P3
kd-jndm-1-2019-P3
obvOB-jndm-1-2019-P3
ProdRoka-jndm-1-2019-P3
odlOBST-jndm-1-2019-P3
Редни број набавке: ЈНУм-1/2019
Предмет јавне набавке: Лиценцирање „Microsoft“ софтвера
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 13.03.2019
p-jnum-1-2019kd-jnum-1-2019obv-jnum-1-2019odl-jnum-1-2019
item

din.