close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: Доп-10/2020
Предмет јавне набавке: Аутомобили П3-Лако доставно возило
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 14.01.2021
pc-Dop-10_2020nabavkac-Dop-10_2020obvc-Dop-10_2020Odl-Dop-10_2020
Редни број набавке: Роп-6/2020
Предмет јавне набавке: ГРађевинско занатски радови - П2 -Фарбарско молерски радови у објектима топлане
Врста набавке: Отворени поступак, Радови
Рок: 13.01.2021
pc-Rop-6_2020nabavkac-Rop-6_2020Odlc-Rop-6_2020Odl-Rop-6_2020
Редни број набавке: Доп - 9/2020
Предмет јавне набавке: Набавка течних енергената за процес производње топлотне енергије са превозом
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 01.02.2021
pc-Dop-9_2020Ispravkac-Dop-9_2020nabavkac-Dop-9_2020Obvc-Dop-9_2020Odlc-Dop-9_2020
Редни број набавке: 48
Предмет јавне набавке: Откривање цурења на дистрибутивној мрежи путем дрона
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 11.01.2021
Zahtev-48-2020infUG-NMVu-24-2020
Редни број набавке: 35 - П1
Предмет јавне набавке: Поштовање прописа из области заштите од пожара, П1 - Атестирање заваривача
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 20.10.2020
Zahtev-35-P1izv-35-P1
Редни број набавке: Уоп-11/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање опреме и аутоматике П3-Сервисирање Шнајдер електрик Фреквентних регулатора
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 12.01.2021
pc-Uop-11_2020nabavkac-Uop-11_2020Obvc-Uop-11_2020Odlc-Uop-11_2020
Редни број набавке: Уоп-10/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање опреме и аутоматике П2-Сервисирање ДАНФОСС Фреквентних регулатора
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 18.01.2021
pc-Uop-10_2020Ispravkac-Uop-10_2020
nabavkac-Uop-10_2020
odg1c-Uop-10_2020obvc-Uop-10_2020Odlc-Uop-10_2020
Редни број набавке: НМВу-23/2020
Предмет јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у топланама/котларницама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 05.01.2021
Zahtev-NMVu-23_2020izv-NMVu-23-2020infUG-NMVu-23-2020
Редни број набавке: Уоп-9/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила П6-Виљушкар
Врста набавке: Услуге, Отворени поступак
Рок: 11.01.2021
pc-Uop-9_2020nabavkac-Uop-9_2020Obvc-Uop-9_2020Odlc-Uop-9_2020
Редни број набавке: Уоп-8/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила П4-ЈЦБ
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 30.12.2020
pc-Uop-8_2020nabavkac-Uop-8_2020obvc-Uop-8_2020Odlc-Uop-8_2020
Редни број набавке: ЈНДм-46/2020-П2,П3
Предмет јавне набавке: Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије – П2, П3
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 25.12.2020
p-jndm-46-2020-P2-P3kd-jndm-46-2020-P2kd-jndm-46-2020-P3odg1-jndm-46-2020-P2-P3obv-jndm-46-2020-P3obv-jndm-46-2020-P2odl-jndm-46-2020-P3odl-jndm-46-2020-P2
Редни број набавке: 19
Предмет јавне набавке: Услуга прегледа и испитивање опреме под притиском
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 30.12.2020
Zahtev-19-2020izv-NMVu-22_2020infUG-NMVu-22_2020
Редни број набавке: Уоп-7/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила П3-Сервис путничких возила
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 14.01.2021
pc-Uop-7_2020nabavkac-Uop-7_2020Ispravkac-Uop-7_2020odg1c-Uop-7_2020obvc-Uop-7_2020Odlc-Uop-7_2020
Редни број набавке: Уоп-6/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила П2-Аутолимарски и фарбарски радови
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 29.12.2020
pc-Uop-6_2020nabavkac-Uop-6_2020Obvc-Uop-6_2020Odlc-Uop-6_2020
Редни број набавке: Уоп-5/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила П1-Застава камиони
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 29.12.2020
pc-Uop-5_2020nabavkac-Uop-5_2020Obvc-Uop-5_2020Odlc-Uop-5_2020
Редни број набавке: Доп-3/2020
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика П3: „Витоденс“
Врста набавке: Отворени поступак, Добра, Оквирни споразум
Рок: 28.12.2020
pc-Dop-3_2020-P3nabavkac-Dop-3_2020-P3obvc-Dop-3_2020Odl-Dop-3_2020
Редни број набавке: 1
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знаци
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 23.12.2020
NOVIZahtev-1-2020
Zahtev-1-2020
izv-1-2020
Редни број набавке: 15
Предмет јавне набавке: Набавка антивирусног софтвера
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Zahtev-5-2020izv-15-2020infUG-NMVu-20_2020
Редни број набавке: Доп-8/2020
Предмет јавне набавке: Набавка рачунара, компоненти и периферија
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 22.12.2020
pc-Dop-8_2020nabavkac-Dop-8_2020obvc-Dop-8_2020Odl-Dop-8_2020
Редни број набавке: Доп-7/2020
Предмет јавне набавке: Цеви, прирубнице лукови П3-Бакарне топловодне цеви
Врста набавке: Отворени поступак-Добра-Оквирни споразум
Рок: 15.12.2020
pc-Dop-7_2020nabavkac-Dop-7_2020-P3obvc-Dop-7_2020obvc-Dop-7_202Odll-Dop-7_2020odl-Dop-7_2020
Редни број набавке: 5 – П3
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П3-Резервни делови за сва возила
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 14.12.2020
Zahtev-5-2020-P3izv-NMVd-19-2020infUG-NMVd-19_2020-P3
Редни број набавке: 24
Предмет јавне набавке: Вршење техничког прегледа објеката за потребе добијања употребне дозволе
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 11.12.2020
Zahtev-24-2020infUG-NMVu-18_2020
Редни број набавке: НМВд-17/2020–П2
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П2-Гуме за аутомобиле.
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 10.12.2020
Zahtev-NMVd-17_2020-P2izv-5-2020-P2infUG-NMVu-17_2020-P2
Редни број набавке: 5-П1
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П1-Акумулатори
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 09.12.2020
Zahtev-5-2020-P1izv-5-2020-P1infUG-NMVd-16_2020-P1
Редни број набавке: НМВу-15/2020
Предмет јавне набавке: Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и постављање разних репелената
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 08.12.2020
Zahtev-NMVu-15-2020izv-NMVd-15-2020
item

din.