Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката        Зелена топлана       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: НБЗу-6/2021
Предмет јавне набавке: Геодетско снимање топловода и других објеката Топлане, као и израда КТ планова
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 14.05.2021
NBZu-6_2021
Редни број набавке: Доп-20/2021
Предмет јавне набавке: Комбиновани регулатор протока - Партија 3 - "Феникс" резервни делови
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 14.05.2021
pc-Dop-20_2021nabavkac-Dop-20_2021
Редни број набавке: НБПЗу-3/2021
Предмет јавне набавке: Измене и допуне планова ЗОП-а топлана Криви вир и Југ
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 10.05.2021
NBPZu-3_2021-1
Редни број набавке: НБЗу-6/2021
Предмет јавне набавке: Геодетско снимање топловода и других објеката Топлане, као и израда КТ планова – П1 – Израда КТ планова
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 10.05.2021
NBZu-6_2021-P1
Редни број набавке: НБЗд-9/2021
Предмет јавне набавке: Пропан-бутан боце (10кг.)
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 10.05.2021
novi-NBZd-9_2021
NBZd-9_2021
Редни број набавке: Роп-3/2021
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција шахти , Партија 2-Реконструкција шахти
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Радови
Рок: 11.05.2021
pc-Rop-3_2021nabavkac-Rop-3_2021
Редни број набавке: НБПЗу-3/2021
Предмет јавне набавке: Сервисирање УГИ
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 13.05.2021
NBPZu-3_2021
Редни број набавке: НБПЗу-4/2021
Предмет јавне набавке: Уравнотежење масе на ротационим елементима, мерење саосности брзине обртања
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 13.05.2021
NBPZu-4_2021
Редни број набавке: 04-15/2021
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ-П4 - Аксијални компензатори за УГрИ
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 11.05.2021
pc-04-15_2021Ispravka-pc-04-15_2021nabavkac-04-15_2021odg2c-04-15_2021odg1c-04-15_2021
Редни број набавке: Роп-2/2021
Предмет јавне набавке: Израда завршног слоја асфалта
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Радови
Рок: 07.05.2021
pc-Rop-2_2021nabavkac-Rop-2_2021odg1c-Rop-2_2021
Редни број набавке: Доп-19/2
Предмет јавне набавке: Цеви, прирубнице И лукови, Партија 2-Алуплекс (Пеx-Ал-Пеx)
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 06.05.2021
pc-Dop-19_2nabavkac-Dop-12_2021%281%29
Редни број набавке: Доп-18/2021
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал и опрема, Партија 1-Грађевински материјал
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 05.05.2021
pc-Dop-18_2021nabavkac-Dop-18_2021
Редни број набавке: Доп-10/2021
Предмет јавне набавке: Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 12.05.2021
pc-Dop-10_2021nabavkac-Dop-10_2021
Редни број набавке: Доп-17/2021
Предмет јавне набавке: Хемикалије за кондиционирање воде
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 27.04.2021
pc-Dop-17-2021Ispravka-pc-Dop-17_2021Ispravka2-pc-Dop-17_2021nabavkac-Dop-17_2021odg3c-Dop-17_2021odg1c-Dop-17_2021odg2c-Dop-17_2021
Редни број набавке: НБПЗд-7/2021
Предмет јавне набавке: Опрема и посуђе за хемијску лабораторију
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 23.04.2021
NBPZd-7_2021
Редни број набавке: Доп-14/2021
Предмет јавне набавке: Браварски и пратећи материјал, Партија 2-Електроде за заваривање
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 26.04.2021
pc-Dop-14_2021nabavkac-Dop-14_2021
Редни број набавке: НБПЗу-2/2021
Предмет јавне набавке: Испитивање отпадних вода
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 22.04.2021
NBPZu-2_2021
Редни број набавке: Доп-11/2021
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ, Партија 1-Фитинг УГрИ
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 23.04.2021
pc-Dop-11_2021nabavkac-Dop-11_2021obvc-Dop-11_2021Odlc-Dop-11_2021
Редни број набавке: Роп-1/2021
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција шахти, Партију 1-Изградња шахти
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Радови
Рок: 21.04.2021
pc-Rop-1_2021nabavkac-Rop-1_2021obvc-Rop-1_2021Odlc-Rop-1_2021
Редни број набавке: НБПЗд-6/2021
Предмет јавне набавке: Ауто приколица за транспорт механизације
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 19.04.2021
NBPZd-6_2021
Редни број набавке: НБПЗд-5/2021
Предмет јавне набавке: Самоходна косилица за траву
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 20.04.2021
NBPZd-5_2021
Редни број набавке: 04-13/2
Предмет јавне набавке: Средства и опрема за сузбијање ковида - П2 - Средства за сузбијање Ковида 19
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 16.04.2021
pc-Dop-13_2021nabavkac-Dop-13_2021odgc1-04-13_2obvc-04-13_2Odlc-04-13_2
Редни број набавке: Доп-12/2021
Предмет јавне набавке: Средства и опрема за сузбијање ковида - П1 - Опрема за сузбијање Ковида
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 16.04.2021
pc-Dop-12_2021nabavkac-Dop-12_2021obvc-Dop-12_2021Odlc-Dop-12_2021
Редни број набавке: Уоп-2/2021
Предмет јавне набавке: Сервисирање пумпи и мотора - П1 - Север, Раде Кончар, Електроковина, ИМП
Врста набавке: Отворени поступак, Резервисана Јавна набавка, Услуге
Рок: 15.04.2021
pc-Uop-2_2021nabavkac-Uop-2_2021obvc-Uop-2_2021Odlc-Uop-2_2021
Редни број набавке: Доп - 9/2021
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ-П2 - Регулациони балансни вентили
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 13.04.2021
pc-Dop-9_2021nabavkac-Dop-9_2021obvc-Dop-9_2021Odlc-Dop-9_2021
item

din.