close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: НБПЗу-55/2021
Предмет јавне набавке: Разврставање и категоризација опреме под притиском
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 13.01.2022
NBPZu-55_2021
Редни број набавке: 04-33/2021
Предмет јавне набавке: Одвоз отпада, Одвоз отпада индексног броја 100104
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 13.01.2022
pc-Uop-33_2021nabavkac-Uop-33_2021
Редни број набавке: НБПЗу-54/2021
Предмет јавне набавке: Обележавање саобраћајница у топлани
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 18.01.2022
NBPZu-54_2021
Редни број набавке: Доп-78/2021
Предмет јавне набавке: Набавка рачунара, компоненти и периферије
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 17.01.2022
pc-Dop-78_2021nabavkac-Dop-78_2021
Редни број набавке: Роп-12/2021
Предмет јавне набавке: Санација крова топланe "Криви вир"
Врста набавке: Отворени поступак, Радови
Рок: 17.01.2022
pc-Rop-12_2021nabavkac-Rop-12_2021
Редни број набавке: НБПЗу-53/2021
Предмет јавне набавке: Лиценцирање антивирусног програма
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 11.01.2022
NBPZU-53_2021infUG-NBPZu-53-_2021
Редни број набавке: Доп-77/2021
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал за потребе изградње топловода за трећа лица
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 18.01.2022
pc-Dop-77_2021nabavkac-Dop-77_2021
Редни број набавке: НМВд-40/2021
Предмет јавне набавке: Мобилни телефон
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењуј
Рок: 10.01.2022
NMVd-40_2021
Редни број набавке: Доп-76/2021
Предмет јавне набавке: Комбиновани регулатор протока, Партија 1-"САМСОН"
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 14.01.2022
pc-Dop-76_2021nabavkac-Dop-76_2021
Редни број набавке: Доп -74/2021
Предмет јавне набавке: Цеви, прирубнице и лукови - П5 - Аксијални компензатори
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 14.01.2022
pc-Dop-74_2021nabavkac-Dop-74_2021
Редни број набавке: Доп - 75/2021
Предмет јавне набавке: Плочасти измењивачи - П1 - Плочасти измењивачи
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 17.01.2022
pc-Dop-75_2021nabavkac-Dop-75_2021
Редни број набавке: Уоп-32/2021
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила - П6 - Сервисирање виљушкара
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 18.01.2022
pc-Uop-32_2021nabavkac-Uop-32_2021
Редни број набавке: Доп-69/2021
Предмет јавне набавке: Течни енергенати за процес производње са превозом
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 01.02.2022
pc-Dop-69_2021nabavkac-Dop-69_2021
Редни број набавке: Уоп-31/2021
Предмет јавне набавке: Избор приватног партнера за за супституцију дела производње топлотне енергије из фосилних горива (природни гас, лож уље и мазут), уговорном испоруком топлотне енергије из биомасе/природног гаса код три топлотна извора
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 01.03.2022
pc-Uop-31_2021Ispravka-pc-Uop-31_2021nabavkac-Uop-31_2021
Редни број набавке: Уоп-30/2021
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика,, Партија 3 - Витоденс
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 12.01.2022
pc-Uop-30_2021nabavkac-Uop-30_2021
Редни број набавке: Уоп - 29/2021
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика - П4 – Беретта поwер плус
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 12.01.2022
pc-Uop-29_2021nabavkac-Uop-29_2021
Редни број набавке: НБПЗу-51/2021
Предмет јавне набавке: Одржавања хигијене у топланама и подстаницама
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
NBPZu-51_2021infUG-NBPZu-51_2022
Редни број набавке: Доп-72/2021
Предмет јавне набавке: Запорни вентили на магистралним топловодима
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 11.01.2022
pc-Dop-72_2021nabavkac-Dop-72_2021
Редни број набавке: Роп-11/2021
Предмет јавне набавке: Набавка и имплементација термоизолационих премаза
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Радови
Рок: 04.01.2022
pc-Rop-11_2021nabavkac-Rop-11_2021
Редни број набавке: НБЗд-39/2021
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знаци
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 05.01.2022
NBZd-39_2021
Редни број набавке: НБПЗд-38/2021
Предмет јавне набавке: Вода за пиће са апаратима
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 27.12.2021
NBPZd-38_2021infUG-NBPZd-38_2021
Редни број набавке: НБПЗд-37/2021 – П2
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила – П2 – Гуме за аутомобиле
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 05.01.2022
NBPZd-37_2021-P2
Редни број набавке: Доп-71/2021
Предмет јавне набавке: Комбиновани регулатор протока, Партија 2-"ДАНФОС"
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 05.01.2022
pc-Dop-71_2021nabavkac-Dop-71_2021
Редни број набавке: НБПЗу-50/2021
Предмет јавне набавке: Израда пројекта за уградњу и постављање инсталације стабилног система за детекцију гаса – поновљени поступак
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 30.12.2021
NBPZu-50_2021-pp
Редни број набавке: НБПЗд-36/2021 - П3
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила – П3 – Резервни делови за сва возила
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 30.12.2021
NBPZd-36_2021-P3infUG-NNBPZd-36_2021-P3
item

din.