close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: НБПЗу-66/2022
Предмет јавне набавке: Израда плана ЗОП-а котларнице Мика Антић УКЦ и измена и допуна планова ЗОП-а за објекте топлане
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 12.01.2023
NBPZu-66_2022
Редни број набавке: Доп-62/2022
Предмет јавне набавке: Пумпе за производњу топлотне енергије - П1 -Пумпе за рециркулацију
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 20.01.2023
pc-Dop-62_2022nabavkac-Dop-62_2022
Редни број набавке: Доп-61/2022
Предмет јавне набавке: Пумпе за производњу топлотне енергије - П2 Циркулационе пумпе
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 19.01.2023
pc-Dop-61_2022nabavkac-Dop-61_2022
Редни број набавке: НБЗу-64/2022
Предмет јавне набавке: Праћење возила путем ГПС сигнала
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 16.01.2023
NBZu-64_2022izv-NBZu-64_2022
Редни број набавке: Доп-60/2022
Предмет јавне набавке: Путнички Аутомобили - П1 - Путничко возило за потребе менаџмента
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 01.02.2023
pc-Dop-60_2022nabavkac-Dop-60_2022
Редни број набавке: Доп-59/2022
Предмет јавне набавке: Партија 2 - Запорни вентили за магистралне водове
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Добра
Рок: 25.01.2023
pc-Dop-59_2022nabavkac-Dop-59_2022
Редни број набавке: НБПЗу-62/2022
Предмет јавне набавке: Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 20.01.2023
NBPZu-62_2022
Редни број набавке: НБПЗд-27/2022 – П3
Предмет јавне набавке: П3 – Резервни делови за сва возила по потреби
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 19.01.2023
NBPZd-27_2022-P3
Редни број набавке: НБЗд-26/2022
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знаци
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 19.01.2023
novi-NBZd-26_2022
NBZd-26_2022
Редни број набавке: НБПЗд-26/2022
Предмет јавне набавке: Набавка опреме за селекцију отпада
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 18.01.2023
NBPZd-26-2022
Редни број набавке: НБПЗд-24/2022
Предмет јавне набавке: Реверзибилна вибро плоча за сабијање
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 17.01.2023
novi_NBPZd-24-2022
NBPZd-24-2022
Редни број набавке: Роп-12/2022
Предмет јавне набавке: Грађевински радови на санацији јавних површина – поновљени поступак
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Радови
Рок: 23.01.2023
Ispravka-pc-Rop-12_2022
pc-Rop-12_2022
Редни број набавке: НБПЗр- 1/2022
Предмет јавне набавке: Реконструкција објекта старе архиве
Врста набавке: набавка радова на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 31.01.2023
NBPZr-1_2022
Редни број набавке: НБПЗу- 65/2022
Предмет јавне набавке: Пословни софтвер
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 20.01.2023
nova-NBPZu-65_2022
NBPZu-65_2022
Редни број набавке: Уоп-27/2022
Предмет јавне набавке: Услуга продукције и емитовања снимљеног материјала
Врста набавке: Отворени поступак, Оквирни споразум са једним привредним субјектом, Услуге
Рок: 11.01.2023
pc-Uop-27_2022nabavkac-Uop-27_2022
Редни број набавке: НБПЗу-63/2022
Предмет јавне набавке: Систем за корисничко управљање нивоом грејања – пилот пројекат – поновљени поступак
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 13.01.2023
NBPZu-63_2022
Редни број набавке: НБПЗд- 25/2022
Предмет јавне набавке: Пакетне подстанице
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 16.01.2023
novi_NBPZd-25_2022
NBPZd-25_2022
Редни број набавке: Доп-56/2022
Предмет јавне набавке: Намештај и инвентар
Врста набавке: Отворени поступак, Добра
Рок: 13.01.2023
pc-Dop-56_2022nabavkac-Dop-56_2022
Редни број набавке: НБПЗу-61/2022
Предмет јавне набавке: Откривање цурења на дистрибутивној мрежи путем дрона
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 16.01.2023
NBPZu-61_2022
Редни број набавке: Уоп-25/2022
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила - П4 - Терекс
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 17.01.2023
pc-Uop-25_2022nabavkac-Uop-25_2022
Редни број набавке: Уоп-26/2022
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила - П5 - Виљушкар
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 18.01.2023
pc-Uop-26_2022nabavkac-Uop-26_2022
Редни број набавке: НБПЗд-23/2022
Предмет јавне набавке: Набавка ПП опреме и средстава
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 05.01.2023
NBPZd-23_2022
Редни број набавке: Уоп-23/2022
Предмет јавне набавке: П3 - Одвоз отпадног изолационог материјала
Врста набавке: Отворени поступак, Услуге
Рок: 09.01.2023
pc-Uop-23_2022nabavkac-Uop-23_2022
Редни број набавке: НБПЗд-20/2022
Предмет јавне набавке: Набавка Потрошног материјал за штампаче и медијума за чување података
Врста набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 23.12.2022
NBPZd-20_2022
Редни број набавке: НБПЗу-58/2022
Предмет јавне набавке: Лиценцирање антивирусног програма
Врста набавке: набавка услуга на коју се ЗЈН не примењује
Рок: 23.12.2022
NBPZu-58_2022
item

din.