Обавештење о завршетку грејне сезоне        Завршетак грејне сезоне        Обавештење о испоруци топлотне енeргије за дан 04.04.2022. године        Обавештење о испоруци топлотне енeргије за дан 23.02.2022. године        Обавештење о испоруци топлотне енeргије за дан 14.02.2022. године       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 10.06.2021

Захтев за издавање потврде потребне за пријаву на конкурс за субвенције за замену ложишта

Према условима Јавниог конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години који је расписало Градско веће Града Ниша, потребно је прибавити доказ да стамбени објекат није прикључен на систем даљинског грејања.

Захтев за добијање потврде којом се доказује испуњеност услова из става 1, можете наћи овде:

PDF

WORD

 

item

din.