close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 05.07.2023

Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА

Због измене спецификације, извршена је обустава за набавку на коју се не примењује ЗЈН: НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА,  планирану за 10.07.2023.год. у 11х.
Након кориговања и доставе нове спецификације, у складу са постојећим захтевом би ће покренут нови поступак.

 

item

din.