close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 23.10.2023

Измена документације за набавку Услуга НБЗу – 25/2023 - Интерни превоз течних енергената

Наручилац је извршио измену КД/Захтева у делу одређивања прецизније локације извршења услуге, за набавку Услуга НБЗу – 25/2023 - Интерни превоз течних енергената, на основу напред наведеног продужен је рок за доставу понуда на 30.10.2023.год. до 11h.
Молимо Вас да доставите понуду према обрасцу novi-NBZd-25_2023.pdf

item

din.