close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 13.02.2024

Реконструкција опреме у топлани Криви вир

Реконструкција опреме у највећој нишкој топлани Криви вир која треба да се заврши у овој години, доноси бенефите у ефикаснијем коришћењу енергената, али и смањуњу штетних гасова у зимском периоду. Циљ пројекта на топлани Криви вир је повећање степена корисности, уз комплетну аутоматизацију постројења и увођење фреквентне регулације на свим погонима.

Пројектом је предвиђено да се стари горионици замене новим, да се уграде канали за рециркулацију димних гасова ради остварења циља, а то је уз већу ефикасност искоришћења енергената, смањење штетних гасова (NOx) при раду. Подразумева се да се користи гас као гориво.

Предвиђено је усклађивање са законском регулативом количине штетних гасова NOx, односно смањење са садашњих ≈168mg/m3 на мање од 100mg/m3

Предвиђена је и уградња утилизатора да би се побољшао степен корисности котлова до 94 %. Челични димњаци ка котловима К1 и К2 су кородирали у тој мери да угрожавају сигуран рад постројења, па ће они током ове реконструкције бити замењени уз адекватно осигурање безбедности у раду.

У плану је реконструкција аутоматике за вођење котла односно горионика где би се тако управљало радом новог система за рециркулацију димних гасова и омогућила повезивање на постојећи систем за даљински надзор и управљање уз надоградњу, што омогућава комплетну аутоматизацију рада постројења.

 

У оквиру пројекта KFW5, Рехабилитација система даљинског грејања, пројектовање, испорука  добара и уградња производних капацитета за рехабилитацију даљинског грејања, у топлани Криви вир  започета је реконструкција опреме. Вредност радова је 2,291,630.00 евра.

На основу вредности горива које користи Топлана на годишњем нивоу и предрачунске вредности инвестиције и пројектованих уштеда, очекивани период отплате улагања је 5 до 7 година

item

din.