Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.11.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 12.11.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 07.11.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 05.11.2019.        Званични почетак грејне сезоне 2019-2020       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 11.04.2019

Нова набавка на коју се ЗЈН не примењује и одлуке о избору понуђача

ЈКП Градска топлана је објавила нову набавку на које се Закон о јавним набавкама не примењуе:

  • Анализа квалитета бунарске воде на бунару Б-1 на топлани „Криви вир“

као и одлуке о додели уговора у поступцима јавне набавке мале вредности

  • ЈНДм-5/2019 – Индустријска со
  • ЈНДм -6/2019 – Фитинг УГрИ – П2-регулациони вентили

Више о томе на страници ЈАВНЕ НАБАВКЕ

item

din.