Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Ценовник


 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЦЕНА ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ

 

УГОВОРИ

 

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА

 

Методологија о одређивању цене одржавања унутрашњих грејних инсталација са одлукама

 

Накнаде за прикључак на топловодну мрежу са одлукама

СЕЗОНА 2018/2019

фактуре за гас у сезони 2018/2019

Фактуре за електричну енергију у сезони 2018/2019

Фактуре за утрошену воду у сезони 2018/2019

Фактуре за мазут у сезони 2018/2019

СЕЗОНА 2017/2018

фактуре за гас у сезони 2017/2018

Фактуре за електричну енергију у сезони 2017/2018

Фактуре за утрошену воду у сезони 2017/2018

Фактуре за мазут у сезони 2017/2018

 

СЕЗОНА 2016/2017

фактуре за гас у сезони 2016/2017

Фактуре за мазут у сезони 2016/2017

Фактуре за утрошену воду у сезони 2016/2017

Фактуре за електричну енергију у сезони 2016/2017

 

СЕЗОНА 2015/2016

Фактуре за гас у сезони 2015/2016

Фактуре за мазут у сезони 2015/2016

Фактуре за електричну енергију у сезони 2015/2016

Фактуре за утрошену воду у сезони 2015/2016

СЕЗОНА 2014/2015

Фактуре за гас у сезони 2014/2015

Фактуре за мазут 2014/2015

Фактуре за електричну енергију у сезони 2014/2015

Фактуре за утрошену воду у сезони 2014/2015

 

 

 

 Developed by SMDesign