Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-48/2018 - Фреквентни регулатор

Фреквентни регулатор - ЈНДм-48/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-48-2018.pdf

ЈНДм-51/2018 – Хемикалије за кондиционирање воде, П2 – Хемијска роба за процес производње

Хемикалије за кондиционирање воде, П2 – Хемијска роба за процес производње – ЈНДм-51/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-51-2018-P2.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnrm-51-2018-P2.pdf

ЈНРм-10/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови у објектима Топлане

Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови у објектима Топлане – ЈНРм-10/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-10-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnrm-10-2018-P1.pdf

ЈНРм-11/2018-Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 3 – Санација челичних димњака на основу извештаја

Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 3 – Санација челичних димњака на основу извештаја - ЈНРм-11/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-11-2018-P3.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnrm-11-2018-P3.pdf

ЈНДм-52/2018 - Набавка теретног возила и грађевинских машина, П3 - Багер

Набавка теретног возила и грађевинских машина, П3 - Багер - ЈНДм-52/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-52-2018-P3.pdf

 

ЈНДм-50/2018 - Резервни делови аутоматике подстаница

Резервни делови аутоматике подстаница - ЈНДм-50/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-50-2018-P1_P2.pdf

Обавештење о закљученом уговору:

obv-50-jndm-2018-P1.pdf

obv-50-jndm-2018-P2.pdf

ЈНДм-45/2018 – Акумулатори, гуме и резервни делови за возила, П1 – Акумулатори

Акумулатори, гуме и резервни делови за возила, П1 – Акумулатори – ЈНДм-45/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-45-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-45-2018-P1.pdf

ЈНРо-2/2018 – Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-уградња подстаница, Партија 2-Машински радови

Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-уградња подстаница, Партија 2-Машински радови – ЈНРо-2/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnro-2-2018-P2.pdfDeveloped by SMDesign