Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНРо-2/2018 – Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-уградња подстаница, Партија 2-Машински радови

Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-уградња подстаница, Партија 2-Машински радови – ЈНРо-2/2018

 

НОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: NOVAkd-JNRo-2-2018-P2.pdf

ЈНРм-5/2018 – Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 1 – Радови на санацији димњака на основу извештаја на топлани „Југ“

Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 1 – Радови на санацији димњака на основу извештаја на топлани „Југ“ – ЈНРм-5/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-5-2018-P1.pdf

ЈНРм-6/2018 – Шамотирање котлова – поновљени поступак

Шамотирање котлова – поновљени поступак – ЈНРм-6/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-6-2018-pp.pdf

ЈНРв-1/2018 - Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-уградња подстаница, Партија 1-Материјал и опрема

Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-уградња подстаница, Партија 1-Материјал и опрема - ЈНРв-1/2018

ЈНДм-43/2018 – Алати и мерни инструменти, П2 – Мерни инструменти

Алати и мерни инструменти, П2 – Мерни инструменти – ЈНДм-43/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-43-2018-P2.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-43-2018-P2.pdf

ЈНДм-39/2018 – Пумпни агрегат за диктир систем

Пумпни агрегат за диктир систем – ЈНДм-39/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-39-2018.pdf

ЈНДм-40/2018 – Набавка рачунарске опреме, П2 – Набавка рачунарских периферија

Набавка рачунарске опреме, П2 – Набавка рачунарских периферија – ЈНДм-40/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-40-2018-P2.pdf

ЈНДм-34/2018 – Актуатори (по партијама)

Актуатори (по партијама) – ЈНДм-34/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-34-2018-P1-P3.pdf

ЈНДм-33/2018 - Резервни делови, П1-П3

Резервни делови, П1-П3 - ЈНДм-33/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-33-2018-P3.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-33-2018-P3.pdf


 

Одлука о обустави поступка јавне набавке: odlOB-jndm-33-2018-P1-P2.pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке: obvOB-jndm-33-2018-P1-P2.pdf

ЈНДо-1/2018 - Мазут са превозом

Мазут са превозом - ЈНДо-1/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndo-1-2018.pdfDeveloped by SMDesign