Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Вести и сaопштења


Подаци о искљученим објектима и привременој обустави

Подаци о искљученим објектима и привременој обустави

ОДГОВОР/ДЕМАНТИ

ОДГОВОР/ДЕМАНТИ

САОПШТЕЊЕ

САОПШТЕЊЕ

Подаци о искљученим објектима и привременој обустави

Подаци о искљученим објектима и привременој обустави

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА

 

 


Developed by SMDesign