Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Вести и сaопштења


Обавештење о корекцији цене

Обавештење о корекцији цене

Одлука НО о наплати услуга ЈКП „Градске топлане“

Одлука НО о наплати услуга ЈКП „Градске топлане“

Принудна наплата код великих дужника

Принудна наплата код великих дужника

Уградња опреме за индивидуално мерење – објашњење Министарства

Уградња опреме за индивидуално мерење – објашњење Министарства

 


Developed by SMDesign