Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Вести и сaопштења


Иницијатива скупштина станара

Иницијатива скупштина станара

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом реакције центра за заштити потрошача "Форум"

Обавештење о корекцији цене

Обавештење о корекцији цене

Одлука НО о наплати услуга ЈКП „Градске топлане“

Одлука НО о наплати услуга ЈКП „Градске топлане“

Принудна наплата код великих дужника

Принудна наплата код великих дужника

 


Developed by SMDesign