Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНУм-9/2018 - Сервисирање пумпи и мотора

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНУм-9/2018 - Сервисирање пумпи и мотора

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге одржавања и поправке  

Тип јавне набавке: Обликована по партијама

Партија 2 – Wilo

Партија 3 – Wilo 630 kW

50511000 - Услуге поправке и одржавања пумпи

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: само за партију 3   ProdRok-jnum-9-2018-P3.pdf

 

Рок за подношење понуда: 11.06.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 11.06.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnum-9-2018-P2-P3.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Партија 2: kd-jnum-9-2018-P2.pdf

Партија 3: kd-jnum-9-2018-P3.pdf

NOVAkd-jnum-9-2018-P3.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

odg1-jnum-9-2018-P3.pdf

odg2-jnum-9-2018-P3.pdfDeveloped by SMDesign