Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 18.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 3.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 31.01.2019.       
close
search

Топлана "Мајаковски"

 

Топлана "Мајаковски" налази се у улици Мајаковског бб, у градској општини Медијана, у Нишу. Инсталисана снага топлана "Мајаковски" износи 14 МW, што је довољно за квалитетну испоруку топлотне енергије у 120.000 квадратних метара, колико она тренутно загрева, а као енергент за загревање воде користи природни гас. Топлана "Мајаковски" изграђена је и пуштена у рад у грејној сезони 2010/2011. Њена изградња финансирана је из средстава кфw, а фаза II је коштала 1.080.000 евра. Из топлане "Мајаковски" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и стамбено-пословни објекти дуж улица Мајаковског, Ђердапске, Јелке Радуловић, Јелене Главашки, Јосипа Словенског, Николе Узуновића и Византијски булевар. Пуштањем у рад ове Топлане решен је дугогодишњи проблем грејања у Дуваништу и Делијском Вису.

item

din.