Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


Predrag Milačić, direktor


Lični podaci

 

 

ime

 

Predrag Milačić

e-mail

 

predrag.milacic@nitoplana.rs

državljanstvo

 

Srpsko

datum rođenja

 

6. maj, 1971.

pol

 

M

bračno stanje

 

oženjen, 1 dete

Radno iskustvo 

 

 

• datum (od – do)

 

decembar 2012. - jun 2017.

• naziv i adresa poslodavca

 

JKP Objedinjena naplata, Nade Tomić 7, 18000 Niš

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

Javno komunalno preduzeće

• radno mesto ili pozicija

 

Rukovodilac poslova sistemske podrške

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

zadužen za uvođenje i primenu sistema kvaliteta, razvoj i investicije u segmentu informaciono-komunikacionih tehnologija, razvoj baze podataka,...

 

 

 

• datum (od – do)

 

januar 2009. – novembar 2012.

• naziv i adresa poslodavca

 

JKP Objedinjena naplata, Nade Tomić 7, 18000 Niš

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

Javno komunalno preduzeće

• radno mesto ili pozicija

 

Direktor

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

zastupanje preduzeća, upravljanje preduzećem (finansije, investicije, razvoj, prijem zaposlenih)

 

 

 

datum (od – do)

 

april 2005. – novembar 2008.

naziv i adresa poslodavca

 

JKP Mediana, Mramorska bb, Niš

tip organizacije ili sektor poslovanja

 

javno komunalno preduzeće

radno mesto ili pozicija

 

predsednik Upravnog odbora

glavne aktivnosti i zaduženja

 

najviši organ upravljanja preduzećem, donošenje godišnjih planova poslovanja, investicije...

 

 

 

datum (od – do)

 

januar 2005. – decembar 2008.

naziv i adresa poslodavca

 

CT Computers d.o.o. Beograd, Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd – distributivni centar Niš

tip organizacije ili sektor poslovanja

 

proizvodnja, uvoz, distribucija i servis IT opreme

radno mesto ili pozicija

 

komercijalista

glavne aktivnosti i zaduženja

 

šef distributivnog centra u Nišu, organizacija prodaje i distribucije IT opreme u jugoistočnoj Srbiji

 

 

 

• datum (od – do)

 

jul 2003. – jul 2004.

• naziv i adresa poslodavca

 

Evropski pokret u Srbiji

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

NVO

• radno mesto ili pozicija

 

trener

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

nadgledanje projekata i mentorisanje izrade predloga projekata u nekoliko NVO, trening članova NVO (6 tema: izrada predloga projekata, zastupanje i lobiranje, timski rad i liderstvo, strateško planiranje i međusektorska saradnja, volonterski menadžment, PR)

• datum (od – do)

 

jun 2002. – decembar 2004.

• naziv i adresa poslodavca

 

Veritas d.o.o. Niš, Nikole Pašića 23a, 18000 Niš

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

privatno preduzeće, IT sektor

• radno mesto ili pozicija

 

direktor

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

zastupanje preduzeća, upravljanje preduzećem (finansije, investicije, razvoj, prijem zaposlenih)

 

 

 

• datum (od – do)

 

april 2001. - jun 2002.

• naziv i adresa poslodavca

 

Action Contre la Faim

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

Francuska humanitarna organizacija

• radno mesto ili pozicija

 

Field monitor

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

nadgledanje procesa distribucije paketa sa hranom i higijenskim sredstvima u saradnji sa WFP i ECHO, procena ugroženosti porodica, ažuriranje baze podataka korisnika humanitarne pomoći

 

 

 

• datum (od – do)

 

december 2000.  - mart 2001.

• naziv i adresa poslodavca

 

"Jodo Co." Niš

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

privatno preduzeće, IT sektor

• radno mesto ili pozicija

 

šef servisa

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

administriranje lokalne računarske mreže, organizacija proizvodnje i servisa računara i opreme

 

 

 

• datum (od – do)

 

novembar 1997.  - decembar 2000.

• naziv i adresa poslodavca

 

Klub studenata "Akademac" Niš

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

NVO

• radno mesto ili pozicija

 

predsednik

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

unapređenje studentskog standarda, organizacija raznih studentskih aktivnosti

 

 

 

• datum (od – do)

 

septembar 1997.  - oktobar 1997.

• naziv i adresa poslodavca

 

OEBS, Misija nadgledanja izbora u Srbiji

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

međunarodna organizacija

• radno mesto ili pozicija

 

prevodilac i vozač

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

vozač i prevodilac dugoročnog posmatrača Ričarda Endrjuza, zaduženog za 3 izborne jedinice, priprema dolaska kratkoročnih posmatrača, učešće u nadgledanju izbornog procesa

 

 

 

• datum (od – do)

 

jun 1996.  - jun 1997.

• naziv i adresa poslodavca

 

Center Group d.o.o. Beograd

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

Javno preduzeće, deo EPS-a

• radno mesto ili pozicija

 

šef predstavništva u Nišu

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

organizacija različitih IT kurseva za nezaposlena lica u saradnji sa NSZ (preko 240 polaznika)

 

 

 

• datum (od – do)

 

oktobar 1995.  - avgust 1996.

• naziv i adresa poslodavca

 

Pakom AD Niš

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

privatno preduzeće, IT sektor

• radno mesto ili pozicija

 

hardver inženjer – serviser

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

proizvodnja i servis računara i prateće opreme

 

 

 

• datum (od – do)

 

oktobar 1994.  - oktobar 1995.

• naziv i adresa poslodavca

 

Savez studenata Elektronskog fakulteta u Nišu

• tip organizacije ili sektor poslovanja

 

NVO

• radno mesto ili pozicija

 

predsednik Izvršnog odbora

• glavne aktivnosti i zaduženja

 

unapređenje studentskog standarda, organizacija raznih studentskih aktivnosti

 

 

 

Obrazovanje i obuke 

 

 

• datum (od – do)

 

februar 2014.

• naziv i tip organizacije koja je pružila obrazovanje ili obuku

 

Euroquality Group, Bulevar Mihajla Pupina 10d, 11070 Novi Beograd

 

 

 

• oblast obrazovanja/savladane veštine

 

IRCA sertifikovani trening i ispit za proveravača sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008

• stečeno zvanje

 

proveravač sistema upravljanja kvalitetom baziranog na standardu ISO 9001:2008

 

 

 

• datum (od – do)

 

oktobar 2007. na dalje

• naziv i tip organizacije koja je pružila obrazovanje ili obuku

 

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

• oblast obrazovanja/savladane veštine

 

doktorske studije

• stečeno zvanje

 

u postupku sticanja naučnog zvanja doktor telekomunikacionih nauka

• stepen obrazovanja (nac. klas.)

 

VIII

 

 

 

• datum (od – do)

 

januar 2003. - septembar 2003.

• naziv i tip organizacije koja je pružila obrazovanje ili obuku

 

Evropski pokret u Srbiji, kao izvršni partner Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR)

• oblast obrazovanja/ savladane veštine

 

ToT (Training of Trainers) program

• stečeno zvanje

 

NVO trener

 

 

 

• datum (od – do)

 

oktobar 1990. – jun 1995.

• naziv i tip organizacije koja je pružila obrazovanje ili obuku

 

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

• oblast obrazovanja/savladane veštine

 

elektronika i telekomunikacije

• stečeno zvanje

 

diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku i telekomunikacije (prosek ocena 9,31)

• stepen obrazovanja (nac. klas.)

 

VII-1

 

 

 

• datum (od – do)

 

septembar 1986. – jun 1989.

• naziv i tip organizacije koja je pružila obrazovanje ili obuku

 

Matematička gimnazija “Bora Stanković” Niš

• oblast obrazovanja/savladane veštine

 

srednja škola

• stečeno zvanje

 

programer

• stepen obrazovanja (nac. klas.)

 

IV

 

 

 

Ostala znanja i veštine 

 

 

maternji jezik

 

srpski 

 

 

 

ostali jezici

 

engleski                                                      nemački                                                  italijanski 

čitanje

 

odlično                                                           odlično                                                      veoma dobro

pisanje

 

veoma dobro                                                 odlično                                                      dobro

komunikacija

 

odlično                                                           dobro                                                        osnovno

 

 

 

socijalne veštine

 

 • Timski duh
 • Sposobnost prilagođenje multikulturalnom okruženju, stečeno radom u stranim i internacionalnim organizacijama, i radom na teritoriji multikulturalnih opština
 • Dobre komunikacijske sposobnosti, stečene radom kao komercijalista
 • Dobre predavačke veštine, stečene radom kao trener i predavač

 

 

 

organizacijske veštine

 

 

 • Dobro liderstvo, organizacija i upravljanje ljudskim resursima, projektima i finansijama, stečeno  izvršnim pozicijama u profesionalnoj karijeri
 • Organizacija javnih manifestacija, stečeno iskustvom tokom studija
 • Odličan u menadžmentu i donošenju odluka u kriznim trenucima

 

 

 

tehničke veštine

 

Odlično poznavanje kompjutera (hardver, aplikativni softver, sistemski softver, programiranje) i IT opreme, stečeno tokom školovanja i posla u IT sektoru

 

 

 

rad na računaru

 

 • Odlično poznavanje svih aplikacija iz Microsoft Office paketa
 • Dobro znanje aplikacija za crtanje i dizajn (Corel Draw, Photo Shop)
 • Baze podataka
 • Programiranje (Fortran, Delphi, SQL)

 

 

 

vozačka dozvola

 

B kategorija, stečena 1989.Developed by SMDesign