Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Принудна наплата код великих дужника

Због алармантног стања у делу наплате потраживања за услугу топлотне енергије и нагомиланих дуговања, Топлана је принуђена да пооштри мере принудне наплате. Годинама акумулирана дуговања једног дела корисника почела су озбиљно да угрожавају процес набавке енергената и измирења обавеза ка добављачима енергената. Сматрамо да је наша дужност и обавеза да предузмемо све неопходне мере како бисмо корисницима који редовно измирују своје обавезе и чине око 90% укупног броја корисника, обезбедили топле станове у зимском периоду. Нажалост, дошли смо до тренутка када је једина преостала мера заплена непокретне имовине и њена продаја ради намирења потраживања.

Анализом структуре потраживања дошли смо до закључка да највећи број корисника редовно или са заостатком до 3 месечна рачуна измирује своје обавезе. С друге тране, мали проценат корисника, око 10%, годинама је избегавао плаћање својих обавеза, што је резултирало акумулирањем дуговања до мере претње целокупном систему даљинског грејања у Нишу. Како бројни покушају договора са поменутим корисницима нису дали резултате, били смо принуђени да прибегнемо најнепопуларнијој мери наплате и покренемо процедуру за заплену имовине. У овом тренутку предмети 3 највећа дужника, са укупним дуговањем преко 2 милиона динара, предати су у процедуру, којом је започет поступак наплате потраживање преко продаје непокретности.

 Још једном апелујемо на грађане који имају неизмирене обавезе за топлотну енергију да што пре дођу до Топлане (за пословни простор) или Обједињене наплате (за стамбени простор), како бисмо пронашли најприхватљивији начин за споразумно измирење обавеза чиме би били избегнути додатни трошкови утужења и извршне наплате.

Топлана је институција која већ пуних 40 година греје град Ниш и има витални значај за функционисање Града. Не смемо дозволити да неодговорност појединаца урушава систем и остави без грејања трећину стамбеног капацитета Ниша.Developed by SMDesign