Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.01.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 24.12.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 23.12.2020.        Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.       
close
search

Котларница "Ратко Јовић"

 

Котларница "Ратко Јовић" налази се у улици Ђорђа Јоцића број 3, у градској општини Црвени Крст, у Нишу. Инсталисана снага котларнице "Ратко Јовић" износи 1,9 МW, а као енергент за загревање воде користи природни гас, чиме су испоштовани захтеви заштите животне средине. Пуштена је у рад у грејној сезони 2010/2011.Из котларнице "Ратко Јовић" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и пословни објекти дуж улица Ђорђа Јоцића, Ратка Јовића и Бранка Бјеговића.

item

din.