Рок за подношење захтева за испуштање воде из унутрашњих грејних инсталација        Прва измена плана јавних набавки        Обавештење за дан 24. 05. 2019. године        Обавештење о испоруци топлотне енергије        Вести о набавкама ЈКП Градске топлане Ниш       
close
search

Котларница "Ратко Јовић"

 

Котларница "Ратко Јовић" налази се у улици Ђорђа Јоцића број 3, у градској општини Црвени Крст, у Нишу. Инсталисана снага котларнице "Ратко Јовић" износи 1,9 МW, а као енергент за загревање воде користи природни гас, чиме су испоштовани захтеви заштите животне средине. Пуштена је у рад у грејној сезони 2010/2011.Из котларнице "Ратко Јовић" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и пословни објекти дуж улица Ђорђа Јоцића, Ратка Јовића и Бранка Бјеговића.

item

din.