Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Уградња опреме за индивидуално мерење – објашњење Министарства

У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије, у примени је Тарифни систем наплате по утрошку који у овој фази значи очитавање потрошње на нивоу подстанице и даљу прерасподелу станарима по процентуалном учешћу њихових станова или пословних простора у укупној потрошњи тог објекта. Овакав начин наплате отвара могућност да грађани сами регулишу своју потрошњу и тако контролишу своје рачуне.

Мерење топлотне енергије могуће је на два нивоа. Оно што представља обавезу Топлане јесте уградња калориметара у свим подстаницама и очитавање утрошка сваког месеца у грејној сезони. Друга могућност мерења потрошње топлотне енергије је на нивоу стамбене или пословне јединице и захтева угрању опреме за индивидуално мерење, што је обавеза самих станара. Да би корисник могао директно да котролише свој рачун и да сам управља својом потрошњом, неопходно је да угради терморегулационе вентиле и мераче утрошка, који ће свакоме ко буде желео да штеди топлотну енергију омогућити додатно смањење рачуна за грејање.

С обзиром да обавезе Топлане престају у подстаници, Скупштине станара су те које морају да се договоре и организују како би испуниле неопходан услов од 70% грејних тела и саме одабрале произвођача опреме. Само произвођач који је испунио европске стандарде у смислу опреме и доставио довољне гаранције, може добити позитивно мишљење од Топлане и своју опрему понудити Нишлијама. Фирма која угради опрему у згради, преузима и обавезу очитавања те опреме, као и доставе података о потрошњи, на основу којих се корисницима издају рачуни.

Процедура уградње је једноставна и подразумева да Скупштина станара одабере произвођача опреме, који ће извршити уградњу и праузети обавезу очитавања и доставе деловника трошкова. Након уградње опреме врши се потписивање тројног уговора између Скупштине станара, испоручиоца опреме и енергетског субјекта, којим се дефинишу права и обавезе свих потписника. Од момента уградње опреме објекат је у систему индивидуалног мерења, са могућношћу директне контроле рачуна који се издају искључиво на основу очитаних вредности.

Уградња индивидуалних мерача у Нишу је већ почела, а свој допринос енергетској ефикасности дала је и Топлана одлуком да без надокнаде изврши припремне радње на унутрашњим инсталацијама како би омогућила уградњу мерача.

Имајући у виду да је нови начин обрачуна изазовао многе недоумице код корисника, Топлана је оформила службу која је на услузи за сва питања о тарифном систему путем телефона 018/4226210.

Због различитих информација које су се у претходном периоду појављивале у средствима информисања, затражили смо И додатно појашњење Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине од кога смо добили и званично обавештење о процедури потпуне имплементације Тарифног система које можете прочитати ovde.Developed by SMDesign