Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


Zoran Pavlović, predsednik NO


 

 

RADNA BIOGRAFIJA

Zovem se Zoran Pavlović.

Datum rođenja: 21.10.1961. godine

Adresa: Bulevar Nemanjića 32, opština Medijana

Telefon: 063/411-221

e-mail: pavioviczoran61@gmail.com

Zovem se Zoran Pavlović.

Datum rođenja: 21.10.1961. godine

Adresa: Bulevar Nemanjića 32, opština Medijana

Telefon: 063/411-221

e-mail: pavioviczoran61@gmail.com

Član sam Upravnog odbora specijalne škole dom učenika Bubanj.

Pozicija: trenutno obavlјam funkciju predsednika Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća TOPLANA.

U Nišu sam završio osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje sa zvanjem

strukovni inžinjer industrijskog inžinjerstva.

Završio sam specijalističke studije na studijskom programu menadžment u javnim

uslugama.

Diplomirao sam na Fakultetu za menadžment studijski program ekonomija. Posedujem Sertifikat "Mesto i uloga Nadzornog odbora" prema odredbama novog Zakona o javnim preduzećima.

Obavlјao sam funkciju Predsednika Upravnog odbora u ustanovi Sportski centar Čair.

Bio sam član školskog odbora u nekoliko niških škola.

Bio sam generalni sekretar fudbalskog Saveza grada Niša u dva mandata. Obavlјao sam funkciju direktora fudbalskog kluba Sinđelić i funkciju direktora fudbalskog Kluba Palilulac.

Obavlјao sam funkciju Predsednika sportskog Saveza Niša.

Obavlјao sam funkcije predsednika, potpredsednika i sekretara omladine grada Niša koja su bila u nekoliko mandata.

Radno iskustvo na rukovodećim poslovima za koje je potrebna organizaciona sposobnost, efikasnost i odgovornost.

Poznavanje privrednog i društvenog poslovanja i propisa iz društvenih zakonitosti.

Odnos sa saradnicima: komunikativan, ubedlјiv, autoritativan, lako prilagodiv radnom okruženju sa kolegama.

Odnos prema poslu: kreativan, dinamičan, zainteresovan za dalјe stručno i profesionalno angažovanje.

Od saradnika zahteva stručnost i odgovornost u radu.

Posedujem vozačku dozvolu B kategorije.

Udovac sam i otac jednog deteta.

Veći deo svog radnog vremena iskustva proveo sam u radu u društvenim i sportskim organizacijama.

Bavim se humanitarnim radom i učesnik sam mnogih kulturnih i sportskih organizacija u našpem gradu i šire.


 Developed by SMDesign