close
search

Решењем Градског већа Града Ниша бр. 955-22/2020-03 од 25.11.2020. године објављеном у Службеном листу града Ниша бр.106/2020 се даје сагласност на Одлуку о висини накнаде за прикључак на топловодну мрежу.

Накнада се односи на:

  • Изградњу прикључног топловода
  • Изградњу прикључне подстанице.

Одлука обухвата следеће ценовнике:

Одлука НО 3687/5 од 7. 8. 2020. године

Одлука НО 4882/7 од 29.10.2020.године

 

Цене пробног рада и критеријуми за њихову примену утврђени су посебном одлуком.

item

din.