close
search

На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник 63/2015) Надзорни одбор ЈКП Градске топлане Ниш утврдио је цене за кориснике даљинског грејања којима се топлотна енергија обрачунава по измереној испорученој количини топлотне енергије као што се може видети у одлуци.

Цене су дате у табели:

варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

7,76 дин/kW

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

29,42 дин/m²

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом по инсталисаној снази топлотно предајне подстанице

163,38 дин/kW

фиксни део за купце који су у обустави

9,71 дин/m²

 

Ова Одлука примењиваће се почев од првог наредног месеца након истека рока од 30 дана од дана објављивања на сајту Топлане, за категорију корисника који имају својство потрошача у смислу Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр.88/2021.).

Датум објављивања: 22.08.2023. године

Грејна сезона се односи на период 1.август 2023 - 31. јул 2024.


Одлука Надзорног одбора ЈКП Градске топлане Ниш којом се прихвата Закључак Градског већа Града Ниша која би лицима у стању социјалне потребе омогућила да закључе уговор о признању дуга и отплати на рате.

Одлука ће се примењивати од 03. 05. 2023. до 30. 06. 2023. године, а интегрални текст одлуке НО као и Закључак Градског већа од 21. 04. 2023. године се налази на следећем линку:

Одлука НО1256/4 од 24.04.2023. са закључком ГВ

 


Одлука по захтевима корисника о исплати дуга


Одлука о одобравању попуста од 5%

Одлука о допуни акцијских услова


Одлука о замени радијаторских вентила

item

din.