Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката        Зелена топлана       
close
search

Почев од 1. јануара 2021. године ЈКП Градска топлана Ниш врши корекцију цене смањујући постојећу цену за 0,23 дин/kWh, односно за 5,03% као у одлуци.

варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

4,34дин/kW

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

24,57 дин/m²

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом по инсталисаној снази топлотно предајне подстанице

143,92дин/kW

Фиксна цена по инсталисаној снази примењује се код специфичних објеката пословне намене о чему се можете обавестити у Одлуци

Грејна сезона се односи на период 1.август 2020 - 31. јул 2021.


Одлука Надзорног одбора ЈКП Градске топлане Ниш којом се прихвата Закључак Градског већа Града Ниша која би лицима у стању социјалне потребе омогућила да закључе уговор о признању дуга и отплати на рате.

Одлука ће се примењивати од 01. 10. 2020. до 31. 12. 2020. године, а интегрални текст одлуке НО као и Закључак Градског већа од 25. 09. 2020. године се налази на следећем линку:

Одлука НО 4455/3 од 02.10.2020. са закључком ГВ

 


Одлука по захтевима корисника о исплати дуга


Одлука о одобравању попуста од 5%

Одлука о допуни акцијских услова


Одлука о замени радијаторских вентила

item

din.