close
search

Домаћинства

 

Градска топлана Ниш, услуге грејања пружа у 28.281 нишком домаћинставу, што представља површину од 1.581.053,36 квадратних метара. Кориснцима се фактурише период од 15. октобра до 15. априла, који се дели на 12 месеци. На тај начин Топлана својим корисницима олакшава плаћање трошкова грејања у зимском периоду.

Грејни дан у сезони  по правилу почиње у 6:00 сати и траје до 22:00.

Топлана домаћинства греје и за време зимских празника, па су домови Нишлија топли и у ноћима између 31. децембра и 01. јануара, између 06. и 07. јануара и у ноћи између 13. и 14. јануара.

 

захтев за мерење површине 

захтев за мерење температуре

Захтев за испуштање воде

 

Потписивање уговора о снабдевању топлотном енергијом се може вршити и у самом објекту корисника за кориснике који из здравствених разлога (непокретни, инвалиди, стари, немоћни) нису у могућности да дођу у Топлану и предају захтев:

 

Захтев за потписивање уговора о снабдевању топлотном енергијом ван седишта ЈКП ''Градска топлана" Ниш

Упутство о закључивању уговора у објекту корисника


Позив за потписивање Уговора о снабдевању

 

 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш као енергетски субјект и снабдевач топлотном енергијом позива све своје крајње купце који до сада нису закључили Уговор о снабдевању топлотном енергијом да то неодложно учине.

 

Закључивање Уговора о снабдевању топлотном енергијом је законом прописана обавеза и закључују га крајњи купац топлотне енергије и снабдевач топлотном енергијом у складу са законским одредбама и одредбама Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист Града Ниша“, бр. 74/2015 и 18/2017).

Уговором се дефишу права и обавезе снабдевача топлотном енергијом и крајњег купца, количина топлотне енергије која се испоручује, динамика и квалитет услуге, начин плаћања рачуна, услови за привремену обуставу испоруке топлотне енергије, као и начин поступања у случају евентуалних приговора по рачунима за испоручену топлотну енергију.

Закључивање уговора врши се у просторијама ЈКП „Градска топлана“ Ниш које се налазе на адреси Благоја Паровића бр. 3, радним данима од 07:30 до 15:30 часова.

Уговор се закључује са крајњим купцем топлотне енергије лично, или преко овлашћеног лица за заступање, уз приложену личну карту на увид, односно оверено овлашћење за заступање. Правна лица достављају матични број или ПИБ.

Документација неопходна за закључивање уговора:

- лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица

- доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)

 

Модели уговора:

УГОВОР о снабдевању топлотном енергијом - стамбени простор

 

 

Потписивање уговора о снабдевању топлотном енергијом се може вршити и у самом објекту корисника за кориснике који из здравствених разлога (непокретни, инвалиди, стари, немоћни) нису у могућности да дођу у Топлану и предају захтев:

Захтев за потписивање уговора о снабдевању топлотном енергијом ван седишта ЈКП ''Градска топлана" Ниш

Упутство о закључивању уговора у објекту корисника

 


Обустава испоруке топлотне енергије/Раскид уговора

 

Приликом подношења захтева за  обуставу испоруке топлотне енергије потребно је да корисник достави следеће попуњене обрасце:

 

Захтев за обуставу испоруке топлотне енергије

Одлука о предузимању радњи на обустави испоруке топлотне енергије на унутрашњој грејној инсталацији

Упутство за обуставу испоруке топлотне енергије

 

Приликом подношења захтева за  раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом потребно је да корисник достави попуњен образац захтева држећи се упутства које се овде такође налази:

 

Захтев за раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом

Упутство за прибављање доказа о испуњењу доказа

 

Обрасци су сачињени у сарадњи са Секретаријатом за комуналне делатности и Секретаријатом за планирање и изградњу и у складу су са Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом Сл. лист града Ниша 39/2017 коју можете наћи овде.

 

Подношења захтева за обуставу испоруке топлотне енергије и захтева за  раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом могуће је у периоду од 03. маја до 01. јула.

 

Уколико корисник има потребе да се поново повеже на систем ЈКП Градске топлане Ниш ради испоруке топлотне енергије, потребно је да достави попуњену ОДЛУКУ О ПРЕДУЗИМАЊУ РАДЊИ НА ПОНОВНОЈ ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА УНУТРАШЊОЈ ГРЕЈНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ као и ЗАХТЕВ ЗА ПОНОВНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

item

din.