close
search

Корисници који сматрају да квалитет грејања у објекту који користе није у складу са Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом према члану 53 ове одлуке потребно је да попуне и доставе Топлани:

 

У случају да корисник сумња у исправност у рачун унете грејне површине може да  поднесе и:

 


Уколико корисник има потребе да да врши измене у оквиру свог стана а које подразумевају било какве промене на унутрашњој грејној инсталацији потребно је да о томе обавести Топлану и поднеће:

 


У овом делу можете наћи битне обрасце и податке потребне уколико корисник жели да промени статус у уговорном односу са ЈКП Градском топланом Ниш.

 

Та промена може бити раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом, или обустава испоруке топлотне енергије и коначно уколико корисник има потребу за поновно успостављање снабдевања топлотном енергијом овде можете наћи и овај захтев.

 


На линку који следи можете наћи све захтеве потребне у процесу пројектовања и прикључења на систем ЈКП Градске топлане Ниш:

 


Приликом промене власништва или промене корисника услуга испоруке топлотне енергије потребно је попунити одговарајући захтев;

 

 

 


 

item

din.