close
search

РЕКЛАМАЦИЈЕ

 

ЈКП Градска топлана је 14. 03. 2022. године донела Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача

 

За рекламације користите образац који вам дајемо у PDF/Word форми

 

obrazac reklamacije.pdf / obrazac reklamacije.docx

 

Комисијa за решавање рекламација

 

Ради што квалитетнијег пружања услуга и ефикаснијег контакта са корисницма даљинског грејања, у складу са чланом 92, став 2, Закона о заштити потрошача, у ЈКП “ Градска топлана” Ниш  оформљена је и Комисијa за решавање рекламација.

Комисији корисници могу упућивати приговоре који се односе на обрачун испоручене топлотне енергије, квалитет грејања и друге услуге везане за функционисање система даљинског грејања.

Приговори се могу достављати:

 

  • писмом на адресу: ЈКП “Градска топлана” Ниш, 18000 Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, Комисији за решавање рекламација,
  • дописом достаљеним преко Корисничког сервиса ЈКП “Градска топлана” Ниш,
  • преко Е-mail адресе: reklamacije@nitoplana.rs,

 

Комисију за решавање рекламација чине представници ЈКП “Градска топлана” Ниш и Центра за заштиту потрошача “Форум” Ниш.

Решење о образовању Комисије за решавање рекламација можете видети овде.

Решење о именовању Саветодавног тела можете видети овде, а о изменама у саставу Саветодавног тела можете видети овде.

 

Обавештење корисницима о вансудском решавању спора можете видети овде.

 

 

item

din.