Захтев за издавање потврде потребне за пријаву на конкурс за субвенције за замену ложишта        Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката       
close
search

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

Број системат. радних места

Укупан бр. запосл. по  свим основ.

Неодређ.

Одређено

Бр. ангажов. лица ван радног односа

Бр. запосл. на неодређ. време којима је радни однос престао ’20

Новозапосл. на неодређено време и приправници ’20

Новозапосл. и приправ. до 70 % ’21

Новозапосл. и приправ.и преко 70 % ’21

Висока

46

48

47

1

0

1

2

1

0

Виша

42

41

41

0

0

1

0

0

0

Средња

122

127

111

16

0

5

2

0

(по ранијем одобрењу)

1

Нижа

11

6

6

0

0

1

0

0

0

Укупно

221

222

205

17

0

8

4

1

1

item

din.