close
search

Proverite račun

Aleksandar Stanisavljević - Cara Dušana 54, Dušanov bazar, kula lok.114

Datum Nalog Vr.doc Opis Valuta Duguje Potražuje
01.01.2019 22/2 PDV20 01/18 ODUGI 28.02.2018 123.456,89 345.677,66
Suma redovno: 23.567,00 12.999,00
Dugovanja: 23.567,00 12.999,00
Ukupno dugovanje: 23.567,00 12.999,00
item

din.