close
search

СПИСАК КОНТРОЛОРА
са списком уређаја за које су надлежни

1.
СПИСАК КОНТРОЛОРА СА ОБНОВЉЕНИМ СТАТУСОМ У СКЛАДУ СА
ПРАВИЛИМА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА (СЛ.ЛИСТ ГРАДА НИША
БР.53/2018) ОД 09.06.2018 ГОДИНЕ

 

 1. „OPTIMA VIZIJA“, Ниш
  Власник: Вишња Дејановић, ул. Обреновићева бб, ТПЦ Калча, лок Б20, Ниш
   
 2. „MILMAR ELEKTRONIK DOO“, Ниш
  Власник: Душан Анђелковић, ул. Булевар Немањића 67А, локал 30, Ниш
   
 3. „MD TRADE doo“, Ниш
  Власник: Милан Ђорђевић, ул Жарка Ђурића 12А, Ниш
   
 4. „ILU TERM“ Београд
  Власник: Иван Лукић ПР, Биро за пројектовање и извођење термотехничких
  инсталација и консалтинг, „ILU TERM“, Београд, ул. Нишка, бр.34

   
 5. „STAN SERVIS 018 DOO“, Ниш
  Заступник: Златко Марјановић, Црвена Звезда 27, Ниш,
   

 

2.
СПИСАК КОНТРОЛОРА СА НЕОБНОВЉЕНИМ СТАТУСОМ

 

 1. „BRUNATA DOO“
  Уговор о пословној сарадњи , број 03-4715/1 од 09.06.2015
   
 2. „TECHNOMER DOO BEOGRAD“
  Уговор о пословној сарадњи, број 03-6729/2 од 28.09.2016
  *** Од 2018. године у име и за рачун привредног друштва „TECHNOMER DOO BEOGRAD“
  делује локални партнер „OPTIMA VIZIJA
   

 

 

СПИСАК УРЕЂАЈА

item

din.