Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search

Топлана "Југ"

 

Топлана "Југ" налази се у улици Бранка Радичевића бб, у градској општини Палилула, у Нишу.

Инсталисанаtoplana снага топлана "Југ" износи 67 МW, а као енергент за загревање воде користи природни гас и мазут. Из топлане "Југ" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и стамбено-пословни објекти дуж улица Бранка Радичевића, Чарнојевићеве, Гаврила Принципа, Стевана Сремца, Рудничке, Таковске, Његошеве, Станоја Бунушевца, Расадник, Старца Вујадина, Милана Радића, Стара железничка колонија, Нова железничка колонија, Божидарчева, Чачанска, Кованчучка, Епископаска, Мокрањчева, Радничка, Словенска, Браће Игњатовића, Хиландарска, Станка Власотинчанина, Марије Бурсаћ, Делиградска, Краљевића Марка, Доситеја Обрадовића, Стојана Новаковића, Пријездина, Учетељ Тасина, Обалчића Рада, Цара Душана, Рајићева, Хајдук Вељкова, Косте Стаменковића, Николе Пашића, Обреновићева, Дрварска, Милорада Вељковића Шпаје, Генерала Милојка Лешјанина, Дечанска, Катићева, Јабланичка, Немањина, Топличина, Трг Павла Стојковића, Боривоја Гојковића, Козарачка, Јована Ристића, Петра Вучинића, Вардарска, Југовићева, Обилићев венац, Цара Уроша, Стефана Стефановића, Високог Стефана, Југ Богданова и др.

item

din.