close
search

Корисници

 

Систем даљинског грејања ЈКП Градска топлана Ниш загрева 28.281 објеката стамбеног простора и  2.110 објеката пословног простора. Укратко, Градској топлани Ниш град је  поверио задатак загревања трећине стамбеног капацитета града Ниша. Као одговорно предузеће, Топлана непрекидно развија и усавршава свој систем даљинског грејања и већ деценијама врло успешно обавља задатак који јој је поверен. 
Свим нашим корисницима стојимо на располагању у току целе године и сваког дана, како би смо заједно разрешили све проблеме који могу да се јаве на динамичном систему какав је систем Градске топлане Ниш. Такође, ту смо и за све иницијативе и предлоге који ће допринети побољшању рада Топлане, јер грејање суграђана у хладним, зимским месецима је задатак који захтева сарадњу између Топлене и свих грађана Ниша.

 


По Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енегријом, усвојеној од стране Скупштине града Ниша, грејна сезона почиње 15. октобра и завршава се 15. априла. Међутим, уколико енергетски субјект процени да су испуњени услови, грејна сезона може почети раније, у периоду од 01. до 14. октобра, или трајати и после 15. априла, до 03. маја.


 

Приговор на обрачун испоручене топлотне енергије, купац може поднети Топлани у писаној форми, а најкасније у року од 30 дана од завршетка тог обрачунског периода. Приговор на испостављени обрачун не одлаже његово плаћање.

Уколико желите да рекламирате квалитет испоручене топлотне енергије, или уколико сматрате да Вам Топлана не испоручује топлотну енергију неопходну за постизање прописане темпратуре у Вашим домовима, потребно је да уложите писани захев. На писани захтев купца топлотне енергије који рекламира квалитет испоручене топлотне енергије, Топлана је у обавези да у року од 24 часа изврши мерење температуре у објекту купца уколико је спољна температура нижа од 5 степени C, или првог дана када се испуни услов спољне температуре, и о измереним температурама сачини записник.

item

din.