close
search

Топлана "Исток"

 

Топлана "Исток" налази се у улици Мајаковског бб, у градској општини Медијана, у Нишу. Инсталисана снага топлана "Исток" износи 14 МW, што је довољно за квалитетну испоруку топлотне енергије у 120.000 квадратних метара, колико она тренутно загрева, а као енергент за загревање воде користи природни гас. Топлана "Исток" изграђена је и пуштена у рад у грејној сезони 2010/2011. Њена изградња финансирана је из средстава кфw, а фаза II је коштала 1.080.000 евра. Из топлане "Исток" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и стамбено-пословни објекти дуж улица Мајаковског, Ђердапске, Јелке Радуловић, Јелене Главашки, Јосипа Словенског, Николе Узуновића и Византијски булевар. Пуштањем у рад ове Топлане решен је дугогодишњи проблем грејања у Дуваништу и Делијском Вису.

item

din.