Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search
 

 

 ГАС:

 МАЗУТ:

 ЛОЖ - УЉЕ

НАПОМЕНА:

 

 

 кг.

 лит

 

2020/АВГУСТ:

1.

 

 4.976,80

 

 

2.

 7.745,37

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 7.745,37

 4.976,80

 

 

2020/СЕПТЕМБАР:

1.

 

 8.478,80

 

 

2.

 8.216,68

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 8.216,68

 8.478,80

 

 

2020/ОКТОБАР:

1.

 1.805.105,92

 119.512,94

 

 

2.

 9.185,15

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 1.814.291,07

 119.512,94

 

 

2020/НОВЕМБАР:

1.

 3.920.352,88

 225.485,79

 

 

2.

 9.395,90

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 3.929.748,78

 225.485,79

 

 

2020/ДЕЦЕМБАР:

1.

 4.667.781,34

 247.111,85

 

 

2.

 10.003,96

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 4.677.785,30

 247.111,85

 -

 

2021/ЈАНУАР:

1.

 5.342.512,44

 266.464,43

 5.540,00

 

2.

 10.372,21

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 5.352.884,65

 266.464,43

 5.540,00

 

2021/ФЕБРУАР:

1.

 4.112.017,30

 218.387,41

 8.360,00

 

2.

 9.337,84

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 4.121.355,14

 218.387,41

 8.360,00

 

2021/МАРТ:

3.

 4.477.282,78

 222.025,24

 10.120,00

 

4.

 10.581,89

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 4.487.864,67

 222.025,24

 10.120,00

 

2021/АПРИЛ:

5.

 2.822.378,82

 114.547,26

 5.430,00

 

6.

 9.829,55

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 2.832.208,37

 114.547,26

 5.430,00

 

2021/МАЈ:

7.

 

 

 

 

8.

 157.940,83

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 157.940,83

 

 

 

2021/ЈУН:

9.

 

 

 

 

10.

 146.365,66

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 146.365,66

 

 

 

2021/ЈУЛ:

9.

 

 

 

 

10.

 112.322,54

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 112.322,54

 

 

 

item

din.