Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search
 

 

 ГАС:

 МАЗУТ:

 ЛОЖ- УЉЕ

НАПОМЕНА:

 

 

 м3

 кг.

 л

 

2021/АВГУСТ:

1.

 

 

 

 

2.

 83.538,03

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 83.538,03

 -

 

 

2021/СЕПТЕМБАР:

1.

 

 

 

 

2.

 121.156,40

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 121.156,40

 

 

 

2021/ОКТОБАР:

1.

 2.640.596,49

 108.924,50

 6.170,00

 

2.

 8.469,00

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 2.649.065,49

 108.924,50

 6.170,00

 

2021/НОВЕМБАР:

1.

 3.522.487,13

 139.552,35

 6.913,00

 

2.

 8.392,64

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 3.530.879,77

 139.552,35

 6.913,00

 

2021/ДЕЦЕМБАР:

1.

 5.422.080,36

 187.881,04

 11.859,00

 

2.

 9.079,02

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 5.431.159,38

 187.881,04

 11.859,00

 

2022/ЈАНУАР:

1.

 6.451.077,31

 215.307,74

 11.200,00

 

2.

 10.400,46

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 6.461.477,77

 215.307,74

 11.200,00

 

2022/ФЕБРУАР:

1.

 4.341.386,45

 153.545,98

 8.760,00

 

2.

 9.354,20

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 4.350.740,65

 153.545,98

 8.760,00

 

2022/МАРТ:

3.

 4.642.387,54

 159.376,57

 10.340,00

 

4.

 6.798,72

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 4.649.186,26

 159.376,57

 10.340,00

 

2022/АПРИЛ:

5.

 2.010.637,94

 75.632,76

 4.625,00

 

6.

 10.876,81

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 2.021.514,75

 75.632,76

 4.625,00

 

2022/МАЈ:

7.

 

 

 

 

8.

 154.794,29

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 154.794,29

 

 

 

2021/ЈУН:

9.

 

 

 

 

10.

 112.556,47

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 112.556,47

 

 

 

2022/ЈУЛ:

9.

 

 

 

 

10.

 105.603,05

 

 

ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

УКУПНО:

 105.603,05

 

 

 

item

din.