close
search

Котларница "Север"

 

Котларница "Север" налази се на адреси Грачаничка 2, у градској општини Пантелеј, у Нишу.

Инсталисана снага котларнице "Север" износи 10,74 МW, а као енергент за загревање воде користи се гас. Из котларнице "Север" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и стамбено-пословни објекти дуж улица Грачаничке, Сомборске, Фридриха Барбаросе, Васе Пелагића и Св. Климента и Наума.

Највећа је котларница IV Групе котларница "Север".

 

item

din.