close
search

обавештења о јавним набавкама

Аутор: Градска топлана Ниш 23.10.2023

Измена документације за набавку Услуга НБЗу – 25/2023 - Интерни превоз течних енергената

Наручилац је извршио измену КД/Захтева у делу одређивања прецизније локације извршења услуге, за набавку Услуга НБЗу – 25/2023 - Интерни превоз течних енергената, на основу напред наведеног продужен је рок за доставу понуда на 30.10.2023.год. до 11h. Молимо Вас да доставите понуду према обрасцу novi-NBZd-25_2023.pdf

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 05.07.2023

Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА

Због измене спецификације, извршена је обустава за набавку на коју се не примењује ЗЈН: НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА, планирану за 10.07.2023.год. у 11х. Након кориговања и доставе нове спецификације, у складу са постојећим захтевом би ће покренут нови поступак.

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 19.03.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНАШАЊУ ПОНУЂАЧА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ ПРОГЛАШЕНОМ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Упутство понуђачима који учествују у јавним набавкама које је расписала ЈКП Градска топлана Ниш.

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 19.06.2019

Прва измена плана јавних набавки

Објављена је прва измена Плана јавних набавки за 2019. год

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 25.04.2019

Вести о набавкама ЈКП Градске топлане Ниш

Објављена је набавка мале вредности услуга, једна нова набавка на које се ЗЈН не примењује, одговор на питање понуђача и одлука о додели уговора.

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 23.04.2019

Вести о новим набавкама ЈКП Градске топлане Ниш

Објављенa је набавка мале вредности, четири нове набавке на које се ЗЈН не примењује и одговор на питање понуђача

Више информација
item

din.